Loading...
Home2021-11-10T19:58:43+01:00

Hoogbloeier helpt hoogbegaafden (weer) gelukkig te worden!

Dat is in een notedop waarvoor wij staan. Eén zin, die onze hele werking en missie samenvat.

Maar waarom zouden we hoogbegaafde kinderen en volwassenen moeten helpen? Ze hebben toch alles al meegekregen?

Omdat hoogbegaafdheid géén luxeprobleem is. Omdat veel hoogbegaafden ongelukkig zijn en niet (meer) goed in hun vel zitten. Omdat hoogbegaafden niet altijd goed presteren en hun talenten niet ten volle benutten.
Hoogbloeier Gifted Academy helpt de hoogbegaafde door de professionelen die met hen omgaan op te leiden in het domein van hoogbegaafdheid. Op die manier kunnen deze professionelen (leerkrachten, scholen, psychologen, artsen,…) hoogbegaafde kinderen, jongeren en volwassenen begeleiden wanneer ze onderuit gaan, wanneer ze zich onbegrepen voelen, wanneer ze geen aansluiting vinden bij de maatschappij.

Hoogbloeier Gifted Academy werkt zo preventief door hun omgeving te gaan informeren. Door wetenschappelijk onderbouwde kennis samen met tal van voorbeelden uit onze eigen ervaringen, door te geven aan ouders, scholen en professionelen, trachten wij ervoor te zorgen dat de omgeving van het hoogbegaafde kind en volwassene begrip krijgt voor het anders-zijn en anders-denken. Op die manier hopen we dat zij zich begrepen voelen, een gepaste begeleiding krijgen en voldoende mogelijkheden krijgen om zichzelf te ontplooien en later hun volle potentieel kunnen benutten.

Het zou immers zonde zijn als deze talenten verloren gaan voor de maatschappij.

Talent mag niet verloren gaan

Hoogbloeier wil het verborgen potentieel van hoog- en meerbegaafde kinderen en volwassenen [weer] zichtbaar maken, ze goesting doen krijgen in leren en ze evenwichtig en gelukkig maken. Wij laten geen talenten verloren gaan in onze maatschappij!

Wij werken aan onze missie met enthousiaste (ervarings)deskundigen. Zij bieden een kwalitatieve, wetenschappelijk onderbouwde omkadering. Op die manier kunnen de kinderen en (jong)volwassenen zélf inzicht verwerven in hun eigen mogelijkheden zodat ze zich maximaal ontplooien en zich goed in hun vel voelen.

Hoe het ooit is begonnen…

Hoogbloeier is door Sabine Sypré in 2010 opgericht als eenmanszaak. Als mama van vier hoogbegaafde kinderen ondervond zij eerder al heel wat problemen en frustratie omdat het met haar kinderen niet helemaal liep zoals verwacht – iets wat wel meer ouders van hoogbegaafde kinderen ervaren.

Omdat er op dat moment weinig mogelijkheden waren wat betreft begeleiding van ouders, besliste zij om de ECHA-opleiding Specialist in Gifted Education te gaan volgen aan de Radbouduniversiteit van Nijmegen (ECHA staat voor European Council for High Ability). Sabine wou graag op een wetenschappelijk onderbouwde manier ouders gaan begeleiden. Heel voorzichtig is ze toen gestart met het geven van ouderavonden in haar eigen leefruimte, gezellig aan de eettafel met hapjes en een drankje erbij.

Op één van die avonden vroeg iemand om een onderpresterend kind te gaan begeleiden en van het één kwam het ander. Een individuele begeleiding voor kinderen die onderpresteren werd opgestart en later ook voor jongeren waarbij Sabine een eigen programma voor tieners uitwerkte. Een plusgroeptraject werd opgestart waarbij een groep kinderen met ontwikkelingsgelijken in contact kwamen en er samen werkten aan leuke, uitdagende opdrachten. Activiteiten zoals een museumbezoek of een workshop op niveau van hoogbegaafde kinderen werden georganiseerd in vakanties. En zo ging het maar door…

Meermaals al hadden een aantal ouders van hoogbegaafde kinderen Sabine gevraagd om samen te werken, omdat de nood zo hoog was. Eind 2014 is Hoogbloeier tenslotte een cvba geworden, met Liesbet Vercamer als extra zaakvoerder, en is het uitgebreid met een tof team van een aantal medewerkers, alle zeer gedreven en enthousiast. Door deze uitbreiding kan Sabine zich nu meer richten op de begeleiding van scholen en opleiding van leerkrachten en andere professionelen die met hoogbegaafde kinderen werken én is Hoogbloeier ook meer verspreid in Vlaanderen. We brengen de begeleiding van hoogbegaafde kinderen dichter bij onze klanten en hierdoor kunnen we meer kinderen en hun ouders gelukkig maken!

Hoogbloeier, een netwerk van coaches

Onze droom is dat elk hoogbegaafd kind, elke hoogbegaafde volwassene een coach heeft in zijn achtertuin. Bij wijze van spreken dan toch. Het is dus heel fijn dat er steeds meer coaches aansluiten bij Hoogbloeier. We worden dan ook meer en meer een netwerk in Vlaanderen in plaats van een bedrijf met standplaats Gent. En dit gaan we officieel maken vanaf 1 juli 2018.

Van dat moment af worden onze coaches allemaal partners van Hoogbloeier in plaats van medewerkers. Elke coach runt zijn eigen zelfstandige onderneming, maar is verenigd in een netwerkorganisatie Hoogbloeier dat nog steeds gaat en staat voor kwaliteit! Nog steeds zullen hoogbegaafde kinderen geholpen kunnen worden door een coach in de buurt, nog steeds zullen hoogbegaafde volwassenen in een programma kunnen stappen, alles blijft en wordt zelfs beter.

Met meer coaches kunnen we meer begeleidingen aanbieden en ook andere activiteiten organiseren. Nieuwe trajecten, nieuwe groepsactiviteiten, wellicht ook weer wat kampen en uitstappen, er is veel meer mogelijk als je een netwerk van zelfstandige ondernemers bent.

Je vindt al onze partners op de site en je kan ze rechtstreeks contacteren als je nood hebt aan een adviesgesprek of wenst in te schrijven voor een activiteit. Kies een coach in je buurt of zoek naar een specifieke specialisatie. Zoek naar een activiteit of een traject via onze nieuwe agenda.

Contactformulier

Neem zoveel mogelijk rechtstreeks contact op met één van onze coaches in jouw buurt. Heb je een algemene vraag, dan kan je het contactformulier hieronder invullen.

    Hoogbloeier cvba

    Adm.zetel: Tarbotstraat 23 - 9000 Gent

    Phone: coachingsnetwerk: 0032 468 09 66 44