Wat kan mijn kind nu precies?

  • Wat kan mijn kind al

Wat kan mijn kind nu precies?

“Ik heb al een hele tijd het gevoel dat de leerstof die mijn dochter aangeboden krijgt op school, veel te gemakkelijk is voor haar. Ze behaalt systematisch negenen en tienen zonder er al te veel moeite voor te moeten doen. De school denkt zeker mee en biedt verrijkingswerk aan, maar dat is volgens mij ook nog niet moeilijk genoeg. Wat doe ik hiermee?”


De laatste tijd horen we dit soort verhalen steeds vaker terugkomen bij Hoogbloeier. De reden hiervoor? Veel ouders zagen hun kind van dichtbij bezig aan zijn/haar schoolwerk tijdens de lockdownperiode dit voorjaar en beseften dat het aanbod niet echt overeenkomt met wat hun zoon/dochter aankan. Vaak kan een didactisch onderzoek in deze gevallen meer duidelijkheid brengen, maar wat is dat nu precies?

Bij een didactisch onderzoek wordt er nagegaan op welk niveau een kind presteert op schoolse gebieden, zoals rekenen (waaronder ook automatisatie), spelling, technisch lezen en begrijpend lezen. Het resultaat wordt bepaald per onderdeel en uitgedrukt met een DLE (= didactisch leeftijdsequivalent). Dit DLE wordt dan geplaatst naast de werkelijke didactische leeftijd (= het aantal maanden gevolgd onderwijs).
Bvb. Stien zit in het 2e leerjaar en heeft momenteel een didactische leeftijd van 13 maanden. Op de spellingstest behaalt zij een DLE-score van 25 (= niveau midden 3e leerjaar).

Leerkrachten hebben vaak meer aan dergelijke resultaten dan aan een IQ-cijfer. Waarmee zeker niet bedoeld wordt dat er geen interessante gegevens uit een IQ-test gehaald kunnen worden! Maar een leerkracht weet met een IQ-cijfer van 135 bijvoorbeeld wel dat verrijking aan de orde is, maar op welk niveau precies, dat kan hij/zij daar niet uithalen. Terwijl de leerkracht van Stien met haar behaalde score nu met een gerust hart bepaalde dingen kan schrappen én op een hoger niveau kan verrijken.
Een didactisch onderzoek kan ook duidelijkheid brengen wanneer de vraag zich stelt of een versnelling nodig is. Wanneer blijkt dat een kind op alle vlakken van de niveaubepaling 1 schooljaar of meer voor staat, is dat zeker een argument voor een versnelling.

Naast een voorsprong, is een niveaubepaling ook interessant om hiaten op te sporen. Hoogbegaafde kinderen durven wel al eens wat stappen overslaan in hun ontwikkeling en dus ook bij schoolse zaken.

Een didactische onderzoek neemt doorgaans wel wat tijd in beslag en wordt dus vaak gespreid over meerdere testmomenten. Er komen verschillende schoolse onderdelen aan bod, aangevuld met andere uitdagende opdrachten en spelletjes. Hierbij word er ook geobserveerd naar mindset, aandacht, strategieën, tempo,…
De testresultaten en observaties worden in een uitgebreid verslag gegoten met een advies en tips voor de school en voor thuis.

Binnen het Hoogbloeier-netwerk bieden volgende partners didactische testen aan:
– Els Gudders van Meer Mij
– Bjorn Zwakhoven van De groeitrap
– Katrin Janvier van Pienterpracht
– Anja Baele

Sommige scholen werken ook al met het systeem van ‘doortoetsen’ bij de LVS-testen. Hierbij wordt er telkens een test van een hoger niveau afgenomen bij kinderen die in de A of B-zone scoren. Helaas neemt dit vaak veel tijd in beslag en komen ze bij de zorg handen te kort…

Heb je twijfels of een didactisch onderzoek aan de orde is bij je kind, schakel dan een deskundige in die met jou bekijkt of dat inderdaad zo is. Hoogbegaafd zijn betekent namelijk niet automatisch ‘uitzonderlijk presteren in schoolse dingen’. Ook de mindset speelt hierin een belangrijke rol. Net zoals bij een IQ-test kunnen kinderen gaan onderpresteren bij zo’n onderzoek. Het is daarom belangrijk om ten rade te gaan bij een deskundige. In bepaalde gevallen is een IQ-test meer aan de orde, in andere gevallen eerder een didactische niveaubepaling en in nog andere gevallen (geen van) beide.

 

Copyright © 2020 Katrien Janvier, zaakvoerder Pienterpracht. – Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit artikel mag worden verveelvoudigd, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. Online delen mag mits vermelding van auteur en link naar dit artikel.

2020-11-30T10:21:42+01:00

Hoogbloeier cvba

Adm.zetel: Tarbotstraat 23 - 9000 Gent

Phone: coachingsnetwerk: 0032 468 09 66 44