WAAG JIJ DE SPRONG ? Loopbaanbegeleiding voor (hoog)begaafde (jong)volwassenen

WAAG JIJ DE SPRONG ? Loopbaanbegeleiding voor (hoog)begaafde (jong)volwassenen

Bij Hoogbloeier doen we er alles aan om hoogbegaafde kinderen en jongeren, hun ouders, leerkrachten en zorgteams optimaal te ondersteunen zodat elke hoogbegaafde zich goed kan voelen en zich in zijn/haar kracht kan ontwikkelen. Hoe eerder een hoogbegaafd kind herkend en erkend wordt, hoe beter. We mogen dan ook trots zijn op ons netwerk waarbij we kennis delen, mekaar versterken en zoveel mogelijk gezinnen en scholen begeleiden zodat elke hoogbegaafde jongere goed ondersteund wordt en zo verder kan groeien…

Soms wordt de (hoog)begaafdheid echter niet opgemerkt of weggeduwd. Dan gebeurt het wel eens dat mensen op volwassen leeftijd in een job terechtkomen waarbij ze op hun grenzen botsen. Zonder hulp stevenen ze dan af op een burn-out of een bore-out. Op dat moment kan een loopbaancoach soelaas bieden. De coach gaat samen met de volwassene op zoek om tot inzicht te komen hoe het zo ver is kunnen komen, maar bovenal wat er nodig is om er weer bovenop te geraken. Dit is de zoektocht naar een job(invulling) die energie geeft in plaats van energie kost.

Hoe gaan we te werk ?

Bij Talentenbox werken we niet volgens een vast stramien. We vertrekken steeds vanuit de cliënt. Het eerste dat we in kaart brengen is de hulpvraag: wat zorgt ervoor dat de cliënt vastloopt? Wat maakt dat het niet meer lukt op het werk ? Het antwoord hierop kan heel divers zijn. Het is een belangrijke eerste stap om deze factoren te (h)erkennen.

Zo kan het zijn dat de (hoog)begaafde volwassene telkens weer in conflict komt met collega’s omdat hun manier van denken niet zo snel en/of analytisch is. Dan krijgt de cliënt het gevoel dat er geen rekening gehouden wordt met zijn voorstellen. Als we dit dan grondig analyseren komen we er echter achter dat de cliënt bijvoorbeeld op het werk te snel communiceert waardoor collega’s zich niet begrepen voelen en dus instinctief weerstand bieden. Wat we hier dan samen bekijken is of de context nog voldoende energie geeft. Zijn er voldoende uitdagende taken? Zijn er collega’s, teamleiders … met wie de cliënt wél ideeën kan uitwisselen? Als dit nog goed zit, dan werken we samen aan communicatievaardigheden: hoe kan de cliënt ervoor zorgen dat zijn ideeën door een groep van mensen gedragen worden?

Een andere valkuil van de (hoog)begaafde volwassene is de zoektocht naar uitdaging, afwisseling en variatie. Typisch voor hoogbegaafde personen is dat ze met veel enthousiasme een uitdaging aangaan. Dat kan in verschillende domeinen zijn maar wat als hun diploma leidt naar een job waar routine na een aantal jaren de overhand neemt? Denk maar aan de huisarts die na een aantal jaar het gevoel heeft alle cases wel gezien te hebben. Of de fiscalist die na een aantal jaar genoeg gelijkaardig advies gegeven heeft. Dan wordt loopbaanbegeleiding de zoektocht naar verdieping en zingeving. Kan dit nog in de huidige job? Of zijn er zijpaden die we kunnen bewandelen, bijvoorbeeld een zinvolle hobby.

Bovendien hebben hoogbegaafde personen veelal een drang naar autonomie. Ze zijn heel enthousiast om doelen te stellen en deadlines te halen. Ze komen dan ook graag terecht in omgevingen met strakke deadlines, dynamische structuren en hoge verwachtingen. Wat hier dan kan wringen is de stijl van hun manager: wanneer die te controlerend is, kan dat de cliënt helemaal verlammen. De hoogbegaafde persoon wil net zijn eigen manier vinden om doelen te halen. Dan functioneert hij op zijn best. Het werkt niet met een manager die hem exact vertelt HOE hij deze doelstellingen moet halen. Hier liggen twee mogelijke oplossingen voor de hand: ofwel gaat de cliënt het gesprek aan met de leidinggevende over zijn behoeften en wordt hij daarin gehoord ofwel moet de cliënt op zoek naar een andere omgeving: eentje waarin hij de ruimte krijgt om op zijn manier de doelstellingen van het bedrijf te halen.

Ten slotte zien we het nog fout lopen wanneer hoogbegaafden in logge structuren terechtkomen. Het “systeem” haalt hen helemaal onderuit. Ook hier gaan we op zoek naar een manier om individuele talenten optimaal in te zetten zonder dat de cliënt energie verliest door zaken die niet kunnen worden veranderd. Soms lukt het hem om dit te aanvaarden en energie te halen uit wat hij wel realiseert. Maar soms lukt het hem niet en dan kijken we samen naar mogelijkheden om het talent en de passie in te zetten in een meer dynamische omgeving.

Welke keuze ook gemaakt wordt: het is telkens weer zo’n fijn gevoel om samen vast te stellen dat de zware last waarmee de cliënt binnenkomt lichter wordt. Door samen de dingen op een rijtje te zetten komt er structuur in de chaos. Zaadjes worden geplant die dan vaak tussen twee sessies door ontkiemen. Dan komt de cliënt enkele weken later terug met nieuwe ideeën, nieuwe inzichten en kunnen we een volgende stap zetten naar meer energie want dat is waar het om draait: naar je werk vertrekken met het gevoel dat het de moeite is…de zoektocht naar werk in balans.

Copyright © 2019 Sophie Vanbiervliet – Psychotherapeut en (loopbaan)coach – www.talentenroos.bewww.talentenbox.be regio Brugge

2019-12-17T14:07:27+01:00

Hoogbloeier cvba

Adm.zetel: Tarbotstraat 23 - 9000 Gent

Phone: coachingsnetwerk: 0032 468 09 66 44