Verantwoordelijk voor huishoudelijke taken

Verantwoordelijk voor huishoudelijke taken

Leg jij je kind taken op in huis?

Telkens opnieuw sta ik ervan versteld hoe weinig ouders hun kinderen taakjes laten doen in huis. Niet alleen ouders van kleine kinderen – dat kan je ergens nog begrijpen – maar ook ouders van tieners durven soms niet eens te vragen om een klein taakje uit te voeren. Ja, er wordt wel eens gevraagd van ‘Kan er iemand de tafel zetten?’, maar dit is geheel vrijblijvend en niemand van je tieners zal hierop spontaan antwoorden ‘Dat doe ik wel!’. Neen, zolang je het gewoon vraagt, voelt niemand zich geroepen; tenzij die ene plichtsbewuste in huis die het maar doet omdat die geen conflicten wil en omdat die zijn ouders wil behagen. Met als gevolg dat het altijd dezelfde kinderen zijn die de taak op zich nemen en dat er aldus wrevel en ruzie komt als er nog andere broers en zussen zijn die steeds weer op hun lauweren rusten.

 Bij ons in huis hebben we lang geleden een systeem gelanceerd: elk kind heeft een weektaak (bv. afwasmachine legen, tafel zetten, tafel afruimen, sokken en schoenen in de leefruimte opruimen, was plooien,…) en deze taak schuift wekelijks door zodat niet iedereen altijd dezelfde taak heeft. Op die manier heb je soms een ‘zware’ week en dan weer een ‘lichte’ week. Elk kind is verantwoordelijk voor zijn weektaak en deze wordt niét uit handen genomen door de ouders, wat voor velen misschien heel moeilijk zal zijn in het begin. Als ouder moet je wel rekening houden met de leeftijd van de kinderen, maar zelfs jonge kinderen kunnen een afwasmachine leegmaken, maar dan start je met enkel en alleen de plastic potjes en al wat niet breekbaar of gevaarlijk is. Gaandeweg verhoog je de moeilijkheid van de taak zodat ze als tieners de taak volledig zelf kunnen uitvoeren zonder hulp.

Uiteindelijk kan er zoveel geleerd worden uit het verplicht uitvoeren van taken in huis:

  • Een kind leert ermee dat het verantwoordelijk gesteld wordt voor iets en dat het de gevolgen moet dragen als het de taak niet heeft uitgevoerd. Stel dat je dochter als weektaak het zetten van de tafel heeft – voor elke maaltijd die week – dan kan het gezin niet aan tafel zolang de taak niet is uitgevoerd. Jouw dochter is dan verantwoordelijk en er hangen consequenties aan vast: we kunnen dan niet eten. Of stel dat je zoon verantwoordelijk is voor het opplooien van de was, dan heeft op een bepaald moment niemand nog sokken in zijn kast liggen als de taak niet is uitgevoerd.

  • Er zijn zoveel ouders die klagen dat ze slaaf zijn van hun eigen kinderen, maar dit hoeft niet zo te blijven. Je kan en moet je kinderen aanzetten tot opdrachten. Alleen zo leren ze dat het nodig is om je ergens voor in te spannen, ook als dat helemaal niet zo leuk is. Alleen zo leren ze dat er tijd gaat in een taak en dat het goed voelt als de taak is afgewerkt. Alleen zo leren ze dat er een leerproces voorafgaat aan resultaat en zullen ze een groeimindset aankweken. Want ook in deze taken moet je leren, moet je fouten durven maken (wie laat al niet eens een glas vallen als hij de afwasmachine leegmaakt?), kan je leren genieten van succeservaringen,… Leer je kind ook dat fouten maken mag, dat het helemaal niet erg is (lach gerust mee en blaas de fout niet op), maar vraag het wat het de volgende keer beter kan doen zodat het leert uit die fout.

  • En wat te zeggen van het zelfredzaam leren zijn door het uitvoeren van taken? Ik durf erop wedden dat je op deze manier je tieners gerust een dag of zelfs langer alleen thuis kan laten want je mag er zeker van zijn dat ze zelf de handen uit de mouwen zullen steken en dat alles vlot zal verlopen. Je zult zien dat ze initiatief leren nemen en dat ze leren volhouden.

Alleen door je kind taken te laten doen in huis, zal je kind het werken zelf leren appreciëren en dat kan alleen maar ten goede komen van zijn schoolwerk. Want soms is studeren of huiswerk maken helemaal niet leuk, duurt het lang en is een grote inspanning nodig, maar ondertussen heeft het kind geleerd dat het ook voldoening kan geven als iets goed is afgewerkt en resultaat oplevert. En op die manier is het opleggen van taken in huis dan ook een goede preventie tegen onderpresteren!

Copyright © 2014 Sabine Sypré, Hoogbloeier cvba, Gent – Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit artikel mag worden verveelvoudigd, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur: info@hoogbloeier.be. Online delen mag mits vermelding van auteur en link naar dit artikel.
2019-02-06T16:31:45+01:00

Hoogbloeier cvba

Adm.zetel: Tarbotstraat 23 - 9000 Gent

Phone: coachingsnetwerk: 0032 468 09 66 44