The power of ‘yet’, in de kleuterklas!

The power of ‘yet’, in de kleuterklas!

Met de kerstvakantie al even achter de rug, zijn onze kinderen al enkele weken weer aan de dagelijkse schoolroutine begonnen. De meesten met veel goesting, sommigen met wat tegenzin. Ook bij hoogbegaafde kleuters zie je verschillen. De ene kleuter kan niet wachten om er weer in te vliegen en de andere is al aan het denken aan de volgende vakantie.
Ik ben kleuterjuf en werk naast mijn opdracht in de klas met hoogbegaafde kleuters. In mijn school zien ze er gelukkig het belang van in om een voorsprong zo vroeg mogelijk te herkennen. Meer en meer kleuteronderwijzers zoeken naar tools en methodes om te gaan screenen, signaleren en hun aanbod af te stemmen op deze hoogbegaafde kleuters. Dit ligt in de lijn van ons nieuw leerplanconcept ‘Zill’ in het katholiek onderwijs: Zin in leren, zin in leven! Het is een geweldige kans om dit ook voor die hoogbegaafde kleuters waar te maken.
Als je weet dat een hoogbegaafde kleuter zich supersnel gaat aanpassen, is het onze taak om zo vroeg mogelijk informatie uit te wisselen met de ouders. Oudercontacten zijn daarom heel waardevol. Tekent, puzzelt, praat en speelt de kleuter zoals de andere kleuters op school om niet op te vallen, maar is dit thuis op een veel hoger niveau? Dan moeten we dit verder gaan bekijken. Want ‘zin hebben in leren’, is een belangrijk doel om na te streven op school.
In mijn praktijk ‘Wijzerzin’ coach ik hoogbegaafde kleuters en lagere school kinderen. Bij lagere school kinderen hoor ik vaak dat er in de kleuterklas al aanwijzingen waren van aanpassingsgedrag. Het is belangrijk om dit vroeg op te merken want deze kinderen lopen later risico op onderpresteren. Van proberen kan je leren!
Wat ik zelf fantastisch vind, is het werken aan mindset in de kleuterklas en in mijn praktijk. Mijn doel is simpel: Leren is leuk en iedereen kan iets leren! De kleuters begeleiden vanuit een groeimindset, kan een verschil maken voor hun prestaties op latere leeftijd. Want wanneer een kind inspanningen associeert met iets niet kunnen, zal het uitdagingen uit de weg gaan en onder zijn potentieel presteren. ‘Hoeveel moeite ik ook doe, mijn intelligentie staat vast’ is de gedachte van een vaste mindset. Op heel jonge leeftijd kunnen kinderen een vaste mindset ontwikkelen. Bv kleuters die telkens bevestiging vragen, die zeggen ‘ik kan dat niet’ zonder te proberen, wenen of toeklappen als iets niet onmiddellijk lukt, boos zijn als een medekleuter het beter kan, enkel kiezen voor activiteiten die geen uitdaging vormen,…
Jaren geleden vroeg ik me al af hoe het nu eigenlijk komt dat zoveel jonge kinderen angst hebben om uitdagingen aan te gaan en om fouten te maken. Deze kinderen zijn toch niet zo geboren? Ik besef dat dit deels te maken heeft met onze prestatiegerichte maatschappij. Eens je er op let, pik je dagelijks prestatiegerichte uitspraken op. Resultaten worden vaak beklemtoond, besproken, afgekeurd of geprezen. Heel weinig wordt er gesproken over de inzet, doorzetting of reden van mislukking. Het eindresultaat blijkt heiliger dan ooit. Ook ouders kunnen een invloed hebben op het ontwikkelen van die vaste mindset. Punten op het rapport zou niet het belangrijkste mogen zijn. Het volhouden en doorzetten is wel een pluim waard! Want wat zeggen goede punten bij inspanningloze prestaties? Van fouten leren, is dan ook een geweldig uitgangspunt.
Kleuters vinden het vaak raar, grappig of te gek dat juf ook foutjes maakt. Het benoemen en bespreken van je foutjes met kinderen is heel waardevol. Hierdoor ervaren ze dit als iets normaal. Kleuters die heel vaak succes hebben bij cognitieve opdrachtjes krijgen het idee dat ze gewoon slim zijn. Ze kennen vaak al voor ze naar school gaan de kleuren, benoemen getalbeelden zonder tellen en puzzelen zonder zich in te spannen. Telkens voelen ze zich trots want iedereen zegt steeds: ‘Prima! Top! Goed gedaan!’. Maar, deze kinderen belonen voor iets waar ze geen moeite voor deden, is nefast voor hun mindset. Deze kleuters moeten ook kunnen omgaan met zaken die niet meteen lukken. Zo leren ze bij een opdracht nadenken over bv. wat wordt er gevraagd, wat kan ik uitsluiten, wat probeer ik, … kortom ze ontwikkelen leerstrategieën.
Je kan hoogbegaafde kleuters op allerlei manieren uitdagen, o.a. vanuit het sociale, fysieke of zintuigelijke. Bespreek het proces van de uitdaging en complimenteer de inzet. Zo ervaren ze dat inspanningen bij prestaties horen en dat intelligentie kan groeien.
‘The power of yet’
Carol Dweck, is een wereldberoemde psychologe, die jaren onderzoek deed naar de kracht van onze mindset en de invloed op onze prestaties. In dit filmpje zie je de kracht van ‘iets NOG niet kunnen’. https://youtu.be/J-swZaKN2Ic
Het voordeel van te werken rond mindset met jonge kinderen, is dat het op een luchtige, speelse en ontvankelijke manier kan gebeuren. Vanuit het dagelijkse leven kan je veel aanknopingspunten vinden maar ook via prentenboeken is dit interessant.
Hieronder lijst ik de titels op van een aantal boeken die ik aanbeveel:
Het meisje dat nooit fouten maakte (Mark Pett & Gary Rubinstein)
Laat maar los, Koala (Rachel Bright)
Een giraf kan niet dansen (Giles Andreae)
Joris puzzelt een dino (Harmen van Straaten)
De wedstrijd van schildpad en haas (Rian Visser, Tineke Meirink)
De Stip (Peter Reynolds)
De Gouden eikel (Hudson)
De Leeuw in de Muis (Rachel Bright)
Beautiful Oops (Barney Saltzberg)
Stefanie Vermeersch, coach bij Wijzerzin, Partner van Hoogbloeier, Kindercoach, Positive Discipline Parent Educator https://hoogbloeier.be/team/stefanie-vermeersch/
2020-03-31T14:23:05+01:00

Hoogbloeier cvba

Adm.zetel: Tarbotstraat 23 - 9000 Gent

Phone: coachingsnetwerk: 0032 468 09 66 44