Prins Jonathan

Psycholoog

Ik, Isabel, richtte de praktijk in 2012 op met het oog op psychodiagnostiek en het geven van psychologische begeleiding aan (jong)volwassenen. Doorheen de jaren is de focus en vraag steeds meer komen te liggen op hoogbegaafdheid en aanverwante moeilijkheden (faalangst, perfectionisme, hoogsensitiviteit, onderpresteren,…), waardoor ik mij in deze thematiek steeds verder heb gespecialiseerd. Aan de hand van continue bijscholing wordt het aanbod waar mogelijk steeds opnieuw afgestemd op recente inzichten en ontwikkelingen binnen het vakgebied.

Ik probeer met het aanbod van Prins Jonathan steeds uit de gaan van de sterktes van mensen en hun omgeving. Ik ga mee op zoek naar reeds aanwezige krachten en dynamieken die een gezonde groei en positief veranderingsproces kunnen faciliteren, dragen en ondersteunen. Uiteraard gebeurt dit steeds met de grootste zorg voor eenieders draaglast en veerkracht.

Steeds tracht ik met een brede visie te kijken naar probleemgebieden en hulpvraag. Ik werk daarom buiten de praktijk zeer geregeld samen met andere disciplines. Aan de hand van multidisciplinaire intervisies wordt er getracht gericht in te spelen op de verschillende (deel)aspecten van problemen waarmee cliënten worden geconfronteerd, en wordt doorverwezen door waar nodig.

Ik ben sinds 2006 tewerkgesteld als klinisch psychologe, en bouwde ervaring op in een residentiële setting. Daarnaast ben ik sedert 2012 werkzaam in de praktijk. Ik schoolde me continu bij op vlak van psychodiagnostiek en begeleidingstechnieken, met een bijzondere interesse voor het contextuele en systemische gedachtengoed, veranderingsprocessen en het groeien vanuit talenten. Ik werk zowel inzichtgevend als ondersteunend, met een bijzondere affiniteit voor hoogbegaafdheid. In dit verband volgde ik diverse bijscholingen en trainingen rond talentgericht werken met kinderen, waaronder zowel de verdiepings- als expertopleiding hoogbegaafdheid bij Hoogbloeier.

  • Erkenningsnummer Psychologencommissie: 802110627
  • Lid van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
  • Lid van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP)
advies
individuele coaching
testen
mindset
onderpresteren
versnellen