Inge Van Bogaert

Coach, Expert in leerzorg

Ik ben Inge Van Bogaert, en via mijn praktijk Mind@Domus wil ik een rustpunt bieden voor jongeren, die last hebben van piekeren of onderpresteren, zich (faal)angstig voelen of druk ondervinden van hun eigen perfectionisme. In een gezellige plek in ons eigen huis kunnen ze opnieuw thuiskomen in zichzelf, hun eigen mindproces leren volgen en hun modus vinden om krachtiger in het dagelijkse leven te staan.

Door mijn langdurige ervaring met leerzorg en leerlingbegeleiding, gecombineerd met een gedragswetenschappelijke opleiding, beschik ik over een aantal kwaliteiten waardoor ik vastgelopen jongeren, en niet alleen de hoogbegaafde, kan helpen. Ik wil hen intrinsiek motiveren, anders activeren, stimuleren tot meer zelfvertrouwen en/of een doelgerichte studieplanning. Ik coach hen ook bij late diagnoses en bij psychologische moeilijkheden (voor o.m. faalangst, depressie, vervormd zelfbeeld, gender- en andere adolescentievragen).

Mijn loopbaan is een illustratie van mijn continue leerhonger. Na zes jaar journalistiek geef ik nu reeds meer dan 25 jaar les in het secundair onderwijs en begeleid ik al even lang jongeren bij hun psychische, persoonlijke en studiemoeilijkheden. Ik ben auteur van handboeken Gedragswetenschappen voor de derde graad ASO en sinds enkele jaren ook gastdocent (Leerzorg) bij CNO-UA. Reeds in 2003 volgde ik een cursus bij de voorloper van Exentra. Ik schoolde me verder bij in handelingsgerichte coaching en in Visible Learning, en volg het wetenschappelijk onderzoek over de ontwikkeling van het (tiener)brein en de cognitieve psychologie op de voet. De expertopleiding bij Hoogbloeier was een logische volgende stap.

Als moeder van een hoogbegaafde zoon, en dochter van een hoogbegaafde moeder, heb ik ook zelf een parcours afgelegd in inzicht en acceptatie van mijn eigen hoogbegaafdheid. Hoewel ik nog steeds wat worstel met de zin/onzin van het label, ben ik toch voorstander van een vroege detectie. Op welke leeftijd ook, alleen al het besef hoogbegaafd te zijn helpt je verder. Volgens mij is het een noodzakelijke, maar vaak emotionele, eyeopener. Bij dat bewustwordingsproces kan ik zeker helpen.

advies
hoogsensitiviteit
individuele coaching
leerstoornissen
mindset
onderpresteren
schooladvies
studiebegeleiding
studiekeuze