Hilde Mahieu

Coach

Hoogbegaafdheid is een talent dat de kans moet krijgen om tot ontwikkeling te komen. Met heel veel goesting om jongeren, ouders en leerkrachten daarin te begeleiden startte ik mijn praktijk HetWijsHuis.

Ik ben Hilde Mahieu, reeds jaar en dag werkzaam binnen het onderwijs en dat in diverse functies. Het welbevinden en het leren van het kind en de leerkracht staan daarin centraal. Mijn ambitie is nog steeds om kinderen en jongeren gelukkig en wel in hun vel te zien, kinderen en jongeren die kunnen groeien in hun talenten en wanneer ze hierin kwetsuren oplopen hen verder te kunnen helpen. Hoogbegaafdheid is een thematiek die doorheen mijn onderwijsloopbaan de nodige aandacht kreeg. Sedert hoogbegaafdheid met de geboorte van onze dochter ook onze woonkamer binnen kwam, is mijn gedrevenheid om die kinderen te (h)erkennen in wie ze zijn en hoe ze denken en leren alleen maar gegroeid. Ik schoolde me de voorbije jaren daarin heel intensief (expertopleiding Hoogbloeier, opleiding talentbegeleider) en nog steeds blijf ik nieuwsgierig naar meer.

Idealiter sluiten het onderwijs, de begeleiding en de opvoeding van hoogbegaafde kinderen aan bij de opvoedings- en onderwijsbehoeften van het kind. Daarin ondersteun ik graag alle betrokkenen.

Samen sterk om alle (hoog)begaafde kinderen optimaal te laten groeien en bloeien.

ADHD
hoogsensitiviteit
individuele coaching
mindset
onderpresteren
plusgroep
positive discipline
schooladvies
studiebegeleiding
talentenfluisteraar
thema-avonden
versnellen