Te veel mens, te weinig dier

Te veel mens, te weinig dier

Dit boek is geschreven voor de vele fijngevoelige, wat eigenaardige intellectuelen die in het algemeen genoeg hebben aan zichzelf. Maar onvermijdelijk moeten ze af en toe ook naar buiten, onder de mensen, en dan gaat het vaak mis…

Te veel mens, te weinig dier is een vervolg op Intelligente kinderen: een handleiding voor opvoeders. Déze uitgave is een handreiking aan volwassen intellectuele mensen, een welgemeend ‘laat je niet kisten’ in de vorm van zogeheten leefadviezen.

‘Hans de Vries laat duidelijk zien hoe hoge intelligentie en angst noodzakelijk met elkaar vervlochten zijn en schetst daarmee een overtuigend profiel van het begaafde kind’ – HP/De Tijd over Intelligente kinderen

De auteurs:

Hans de Vries is ontwikkelingspsycholoog en is gespecialiseerd in de begeleiding van hoogbegaafden, kinderen en volwassenen.

Titel:

Te veel mens, te weinig dier
Leefadviezen voor intelligente mensen

Auteur:
Hans de Vries

Uitgeverij:
Veen Bosch & Keuning uitgevers nv, Wommelgem, © 1999

ISBN:
978-90-263-15909

Bestel uw boek hier!
2019-02-06T16:31:59+01:00

Hoogbloeier cvba

Adm.zetel: Tarbotstraat 23 - 9000 Gent

Phone: coachingsnetwerk: 0032 468 09 66 44