Tanaïs Verbist – Atelier ROGGBIV

Tanaïs Verbist – Atelier ROGGBIV

Ik ben Tanaïs, creatieve denker geboren in 1984 en wonende in Glabbeek. Sinds 2012 ben ik actief als psychotherapeut (UGent) met een specialisatie in de beeldende therapie (PXL). In mijn praktijk staat de mens in al zijn eigenheid centraal. Ik ontvang individuen van diverse leeftijden met elk hun levensverhaal, met hun heel eigen ervaringen, talenten en kwetsbaarheden. Samen gaan we in proces om behoeftes te onderzoeken, uitdagingen te doorwerken of ingrijpende gebeurtenissen te verwerken. Verder dan de klassieke therapeutische gesprekken waarbij de klemtoon op mentale processen ligt, maak ik therapeutisch gebruik van creatieve handelingen en ervaringen die de beleving en het lichaam rechtstreeks aanspreken.

In mijn vorming tot expert hoogbegaafdheid vielen puzzelstukjes met voorgaande opleidingen en ervaringen in elkaar. Ik merkte op hoe te eenzijdige focus op cognitieve capaciteiten net bij het hoogbegaafd individu voor disbalans kan zorgen. Zorgwekkender zag ik bevestigd dat gebrekkige aandacht voor creativiteit een ontwikkelingspotentieel remt en tot in de volwassenheid tot existentiële vragen kan leiden. Met passie voor de ontplooiing van het individu kwam het bewustzijn dat mijn expertise in de creativiteit voor hoogbegaafde personen betekenisvol kan zijn. Het inspireerde mij tot een geïntegreerde werking, op maat van het (vermoedelijk) hoogbegaafd individu. Een creatieve aanpak die inspeelt op specifieke uitdagingen en behoeftes, en een gelaagd proces faciliteert.

Net als bij vele collega’s is er ook dat stukje persoonlijk verhaal dat mij bij Hoogbloeier® bracht. Toen mijn autonome peuter zich tot kleuter met een grote leerhonger ontwikkelde, raakte ik geïntrigeerd door het hoge ontwikkelingstempo. Op kleuterschool bleef de omvangrijke leerbehoefte grotendeels onbeantwoord, en emotionele gevolgen hiervan wogen op ons gezin. Als voormalig leerkracht ben ik mij bewust van grenzen in draagkracht van het schoolpersoneel. Wij besloten het reguliere schoolsysteem te verlaten om aan huisonderwijs te doen. Dit bracht instant rust bij alle gezinsleden en een opmerkelijke ontplooiing bij ons kind. Voor mij is het een erg verrijkende ervaring om het leerproces in afstemming te begeleiden.

Ondertussen blijf ik met eenzelfde passie actief in mijn praktijk Atelier ROGGBIV. Je kan bij mij terecht voor individuele begeleiding van kinderen, jongeren, of als volwassene. Ik verzorg ook ateliers, trajecten, webinars en meer.

Voor ouders bied ik ondersteuning naar een afgestemde opvoeding of bij een eigen verwerkingsproces. En vanuit de ervaringsdeskundigheid in hoogbegaafd huisonderwijs ondersteun ik waar gewenst de afweging of organisatie van huisonderwijs met een (vermoedelijk) hoogbegaafd kind.

Email:
info@atelierroggbiv.be

Tel:
+32 479 48 16 69

Adres:
Steenbergestraat 37, 3380 Glabbeek

Website:
https://www.atelierroggbiv.be

 • ADHD

 • Advies

 • Autisme

 • Beelddenken

 • Groepscoaching

 • Hoogsensitiviteit

 • Individuele coaching

 • Kampen

 • Mindset

 • Onderpresteren

 • Ontwikkelingsgelijken

 • Plusgroep

 • Thema-avonden

 • Afgestemd opvoeden

 • Huisonderwijs

 • Creativiteit

2022-12-19T12:23:49+01:00

Hoogbloeier cvba

Adm.zetel: Tarbotstraat 23 - 9000 Gent

Phone: coachingsnetwerk: 0032 468 09 66 44