Mama, mijn hoofd staat niet stil! Ik kan niet slapen!

 

Kan je je dit voorstellen? Je kind is al om acht uur gaan slapen. Het is nu elf uur ’s avonds, je wou net zelf onder de lakens kruipen, als je kind op zijn kousevoeten naar beneden komt met de tranen in zijn ogen omdat het niet in slaap raakt. Al drie uur lang ligt het te wriemelen en te piekeren, al drie uur lang maalt het in zijn hoofd. Alle akkefietjes van die dag en de dagen ervoor passeren de revue.

  • “Waarom vertelt E. kwade dingen over L.? Dat doe je toch niet? Nu kan zij toch mijn vriendin niet meer zijn? Vrienden doen zoiets toch niet?”
  • “Juf probeerde vandaag de klas stil te krijgen, maar er bleven nog steeds twee kinderen praten. En daarom heeft ze de hele klas straf gegeven. Maar dat is toch niet eerlijk? Alle andere kinderen doen zo hun best en door die twee krijgt iedereen straf. Dat kan toch niet?”
  • “Ik voel me zó eenzaam. Ik ben wel bevriend met iedereen van de klas, maar toch voel ik me zo alleen. Ik heb het gevoel anders te zijn, maar ik wil mijn vrienden niet kwijt, en daarom pas ik mij aan. Ik doe alsof ik geïnteresseerd ben in paarden, maar eigenlijk ben ik dat niet.”
  • “Als ik mijn haar los draag, dan zie ik er veel ouder uit. Ik doe het daarom liever in een staartje, dan pas ik beter bij mijn klasvriendinnen, die af en toe nogal kinderachtig doen.”

En zo gaat het maar door. Het ene probleem na het andere stort zich als een waterval over je heen. Tranen komen erbij en maken de waterval compleet. Het kind heeft (alweer) dagenlang probleempjes opeengestapeld tot het nu – in één ruk – eruit gespuwd wordt. Probleempjes die in eerste instantie een mug waren en te behappen waren, maar nu ineens een olifant zijn geworden en niet meer te overzien. En dan mag je weer aantreden. Dan ga je samen in bed liggen, naast elkaar, allebei naar boven turend en ga je liggen praten. Tot alles eruit is. Tot alles weer zijn normale proporties heeft. Tot een knuffel soelaas biedt.

Wat zou je er veel voor geven om je kind weer met een glimlach te zien opstaan! Dat het gelukkig is en weer dat vrolijke kind zoals het was toen het nog een peuter was. Zou je er niet immens veel voor over hebben om je kind blij van school te zien komen, vertellend over de fijne dingen die het heeft gedaan? Ik zou er alvast veel voor over hebben om ’s avonds rond bedtijd rust te hebben en niet het ongelukkige gevoel van mijn eigen kind over te nemen om uiteindelijk zelf te liggen piekeren in mijn bed.

Je kind leert best dat het anders is en dat het anders mag zijn. Hun anders-zijn is ook normaal bij hoogbegaafdheid en er zijn nog kinderen zoals zij. Het is belangrijk dat ze zich kunnen spiegelen aan ontwikkelingsgelijken, waardoor ze niet het gevoel hebben helemaal alleen te staan. Dan zien ze dat andere hoogbegaafde kinderen ook zo’n rare interesses hebben, dat zij ook zoveel verwachten van vriendschappen, dat zij ook met moeilijke woorden spreken – “of wacht, neen, die spreken gewoon normaal, het zijn de anderen die anders praten”. Het meest rake zinnetje dat ik ooit hoorde na een tienerreis met hoogbegaafde jongeren was:

“Mama, dan ben ik tóch normaal!”.

Alleen is het niet altijd makkelijk om andere hoogbegaafde kinderen te ontmoeten. Wij bieden graag een oplossing met onze plusgroepen: samen met andere hoogbegaafde kinderen werken we aan een positief zelfbeeld, aan faalangst, leren we durven en niet opgeven als iets moeilijk is, leren we frustraties uiten. Via leuke, uitdagende opdrachten in een kleine groep en in een veilige omgeving, zal je je zoon of dochter zien openbloeien. Je kind zal sterker in zijn schoenen staan, zal op den duur zélf op zoek gaan naar zijn uitdaging, zal zelf zijn leerkracht durven aanspreken als het zich verveelt op school en zal weer goesting in leren krijgen. Alleen al samen zijn met andere hoogbegaafde kinderen en weten dat je niet alleen bent, kan al een hele stap vooruit betekenen. En dat is het begin van die goeie nachtrust!

Ben je geïnteresseerd in onze plusgroepen en wil je weten of er één plaatsvindt in jouw buurt? Klik dan hier en lees er alles over!

Copyright © 2017 Sabine Sypré, Hoogbloeier cvba, Gent – Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit artikel mag worden verveelvoudigd, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur: info@hoogbloeier.be. Online delen mag mits vermelding van auteur en link naar dit artikel.