Slaapproblemen

Slaapproblemen

Mama, mijn hoofd staat niet stil! Ik kan niet slapen!

Kan je je dit voorstellen? Je kind is al om acht uur gaan slapen. Het is nu elf uur ‘s avonds, je wou net zelf onder de lakens kruipen, als je kind op zijn kousevoeten naar beneden komt met de tranen in zijn ogen omdat het niet in slaap raakt. Al drie uur lang ligt het te wriemelen en te piekeren, al drie uur lang maalt het in zijn hoofd. Alle akkefietjes van die dag en de dagen ervoor passeren de revue.

“Waarom vertelt E. kwade dingen over L.? Dat doe je toch niet? Nu kan zij toch mijn vriendin niet meer zijn? Vrienden doen zoiets toch niet?”
“Juf probeerde vandaag de klas stil te krijgen, maar er bleven nog steeds twee kinderen praten. En daarom heeft ze de hele klas straf gegeven. Maar dat is toch niet eerlijk? Alle andere kinderen doen zo hun best en door die twee krijgt iedereen straf. Dat kan toch niet?”
“Ik voel me zó eenzaam. Ik ben wel bevriend met iedereen van de klas, maar toch voel ik me zo alleen. Ik heb het gevoel anders te zijn, maar ik wil mijn vrienden niet kwijt, en daarom pas ik mij aan. Ik doe alsof ik geïnteresseerd ben in paarden, maar eigenlijk ben ik dat niet.”
“Als ik mijn haar los draag, dan zie ik er veel ouder uit. Ik doe het daarom liever in een staartje, dan pas ik beter bij mijn klasvriendinnen, die af en toe nogal kinderachtig doen.”

En zo gaat het maar door. Het ene probleem na het andere stort zich als een waterval over je heen. Tranen komen erbij en maken de waterval compleet. Het kind heeft (alweer) dagenlang probleempjes opeengestapeld tot het nu – in één ruk – eruit gespuwd wordt. Probleempjes die in eerste instantie een mug waren en te behappen waren, maar nu ineens een olifant zijn geworden en niet meer te overzien. En dan mag je weer aantreden. Dan ga je samen in bed liggen, naast elkaar, allebei naar boven turend en ga je liggen praten. Tot alles eruit is. Tot alles weer zijn normale proporties heeft. Tot een knuffel soelaas biedt.

Wat zou je er veel voor geven om je kind weer met een glimlach te zien opstaan! Dat het gelukkig is en weer dat vrolijke kind zoals het was toen het nog een peuter was. Zou je er niet immens veel voor over hebben om je kind blij van school te zien komen, vertellend over de fijne dingen die het heeft gedaan? Ik zou er alvast veel voor over hebben om ‘s avonds rond bedtijd rust te hebben en niet het ongelukkige gevoel van mijn eigen kind over te nemen om uiteindelijk zelf te liggen piekeren in mijn bed.

Praat met je kind!

Het is lastig om te praten met hoogbegaafde kinderen, vooral als het over gevoelens gaat. De communicatie met hoogbegaafde kinderen gaat niet altijd van een leien dakje. We praten met dikwijls zéér verbale kinderen, die uitstekende onderhandelaars zijn, maar daarnaast hun gevoelens veelal voor zichzelf houden en daar helemaal niet kunnen over praten. Ze ontkennen dat er iets is, alleen al om zo’n gesprek te ontlopen. Ook ouders zijn soms bang om de situatie nog te verergeren door erover te praten.

Toch is het van belang om ook deze gevoelens bespreekbaar te maken, zowel die van het kind als die van de ouders zelf. Durf ook als ouder je gevoelens te uiten. Dit kun je doen door achtereenvolgens te praten over wat je ziet bij het kind (gedrag), vragen naar wat het kind daarbij denkt (gedacht) en daarbij voelt (gevoel). Door deze cirkel steeds opnieuw te herhalen, leer je het kind dat een specifieke gedachte een bepaald gevoel opwekt en dat dit op zijn beurt een bepaald gedrag uitlokt waarvan het resultaat opnieuw gedachten teweegbrengt enz.

Door dit veel te bespreken, op een rustige plaats, leert het kind zijn gevoelens uit te drukken en er woorden voor te vinden zodat dit op den duur een automatisme wordt. Herhaal hierbij telkens de woorden of zinnen die het kind zelf gebruikt waardoor je het kind een spiegel voorhoudt. Ook als ouder kan je deze cirkel gebruiken om je gevoelens te uiten. Probeer ook de gevoelens van je kind te aanvaarden zonder te oordelen, te adviseren of opmerkingen te maken zodat het kind voelt dat het mag zijn wie het is en dit ook kan leren aanvaarden.

 • Trap niet in de val van onderhandelen met je kind;
 • Leer ze hun grote denksprongen te ver-woorden in kleine stappen;
 • Leg je kind niet voortdurend het zwijgen op want anders zou het kunnen dat ze helemaal zwijgen, ook over hun gevoelens en angsten;
 • Praat niet over gevoelens terwijl de TV of radio aanstaat of wanneer andere kinderen erbij zijn;
 • Reserveer speciale tijd voor je kind waarbij je niet gestoord wordt door telefoon of andere kinderen;
 • Doe eens samen met je kind een activiteit (eens meegaan naar je werk, samen was plooien,…) waardoor het sneller tot gesprek zal komen;
 • Of ga eens alleen met één kind op reis;
 • Als er grote emoties zijn, laat ze bedaren en kom er later op terug;
 • Vermijd dooddoeners en ondoordachte opmerkingen en trek zijn beweringen niet in het belachelijke;
 • Geef geen preken of kant-en-klare oplossingen, maar laat het kind zelf zoeken naar een oplossing voor zijn probleem;
 • En last, but not least, spreek nooit negatief over school of CLB in aanwezigheid van je kind!

Ontmoeten van ontwikkelingsgelijken bij Hoogbloeier

Je kind leert best dat het anders is en dat het anders mag zijn. Hun anders-zijn is ook normaal bij hoogbegaafdheid en er zijn nog kinderen zoals zij. Het is belangrijk dat ze zich kunnen spiegelen aan ontwikkelingsgelijken, waardoor ze niet het gevoel hebben helemaal alleen te staan. Dan zien ze dat andere hoogbegaafde kinderen ook zo’n rare interesses hebben, dat zij ook zoveel verwachten van vriendschappen, dat zij ook met moeilijke woorden spreken – “of wacht, neen, die spreken gewoon normaal, het zijn de anderen die anders praten”. Het meest rake zinnetje dat ik ooit hoorde na een tienerreis met hoogbegaafde jongeren was: “Mama, dan ben ik tóch normaal!”.

Alleen is het niet altijd makkelijk om andere hoogbegaafde kinderen, jongeren of volwassenen te ontmoeten. Wij bieden graag een oplossing met onze plusgroepen en kinderactiviteiten: samen met andere hoogbegaafde kinderen werken we aan een positief zelfbeeld, aan faalangst, leren we durven en niet opgeven als iets moeilijk is, leren we frustraties uiten. Via leuke, uitdagende opdrachten in een kleine groep en in een veilige omgeving, zal je je zoon of dochter zien openbloeien. Je kind zal sterker in zijn schoenen staan, zal op den duur zélf op zoek gaan naar zijn uitdaging, zal zelf zijn leerkracht durven aanspreken als het zich verveelt op school en zal weer goesting in leren krijgen. Alleen al samen zijn met andere hoogbegaafde kinderen en weten dat je niet alleen bent, kan al een hele stap vooruit betekenen. En dat is het begin van die goeie nachtrust!

Het is van groot belang dat een hoogbegaafde ontwikkelingsgelijken ontmoet. Niet alleen voor zijn sociale en emotionele ontwikkeling, maar vooral om hem of haar te laten beseffen dat ze niet alleen zijn op de wereld. Dat er nog kinderen of volwassenen zijn zoals hem of haar, die wél begrijpen waar ze het over hebben, die wél hun interesses delen. En wat is er dan leuker dan samen op stap gaan?

Een aantal partners van Hoogbloeier organiseert kinder- of familie-activiteiten voor hoogbegaafde kinderen en hun ouders of voor volwassenen. Een uitstap naar een museum, een tentoonstelling of een andere activiteit zoals bv. schaatsen, zwemmen,…
Kijk op onze agenda voor activiteiten.

Kampen nodigen hoogbegaafde kinderen uit om hun grenzen te verleggen, om dingen te leren durven en nieuwe dingen uit te proberen. Samen met andere ontwikkelingsgelijken leren ze elkaar helpen en samenwerken. Maar vooral ook gewoon leuk samen zijn met andere kinderen zoals hen, waar je vrienden kan maken, kan praten over interesses die anderen niet steeds weten te appreciëren.
Kijk op onze agenda voor een kamp voor hoogbegaafde kinderen in een schoolvakantie.
Samen met andere hoogbegaafde kinderen werken aan een positief zelfbeeld, aan eventuele faalangst, aan manieren waarop ze om kunnen gaan met problemen die eventueel voortvloeien uit hun anders-zijn. Ze leren er dat anders-zijn ook normaal is en dat er nog kinderen zijn zoals zij. We leren hen niet op te geven zodra iets moeilijk is, maar door te zetten en over hun frustraties heen te komen. We leren ze durven! En dit alles in een kleine groep, in een veilige omgeving en op een leuke, uitdagende wijze die niet gelinkt is aan of ook maar enigszins lijkt op school! Kijk in onze agenda voor nieuwe plusgroepactiviteiten.

In de lijst van partners hieronder vind je hun aanbod onder hun naam. Zoek naar een coach dicht bij je in de buurt die ontwikkelingsgelijken in zijn aanbod heeft en contacteer hem of haar gerust voor een intakegesprek.

Evy Van Dongen
advies
groepscoaching
individuele coaching
kampen
mindset
ontwikkelingsgelijken
creativiteit
Caroline De Neve
advies
beelddenken
groepscoaching
hoogsensitiviteit
individuele coaching
kampen
mindset
onderpresteren
ontwikkelingsgelijken
plusgroep
positive discipline
schooladvies
studiebegeleiding
talentenfluisteraar
thema-avonden
Patsy Kerkhofs
advies
groepscoaching
hoogsensitiviteit
individuele coaching
loopbaanbegeleiding
mindset
onderpresteren
ontwikkelingsgelijken
positive discipline
schooladvies
studiebegeleiding
studiekeuze
talentenfluisteraar
thema-avonden
versnellen
Inge Van Bogaert
advies
hoogsensitiviteit
individuele coaching
leerstoornissen
mindset
onderpresteren
schooladvies
studiebegeleiding
studiekeuze
Karine Janssens
advies
creativiteit
groepscoaching
individuele coaching
loopbaanbegeleiding
mindset
onderpresteren
ontwikkelingsgelijken
studiekeuze
Marlies Tierens
ADHD
advies
autisme
leerstoornissen
loopbaanbegeleiding
mindset
onderpresteren
schooladvies
studiekeuze
testen
versnellen
Anja Baele
advies
individuele coaching
leerstoornissen
mindset
schooladvies
studiekeuze
talentenfluisteraar
testen
versnellen
Maika D’hoker
groepscoaching
individuele coaching
hoogsensitiviteit
loopbaanbegeleiding
mindset
onderpresteren
ontwikkelingsgelijken
thema-avonden
Bjorn Zwakhoven
advies
individuele coaching
thema-avonden
schooladvies
mindset
onderpresteren
versnellen
beelddenken
didactisch niveaubepaling
positive discipline
studiebegeleiding
studiekeuze
talentenfluisteraar
Katrin Janvier
advies
hoogsensitiviteit
individuele coaching
leerstoornissen
mindset
onderpresteren
plusgroep
positive discipline
schooladvies
thema-avonden
versnellen
didactisch niveaubepaling
Ilse Verhoeven
advies
individuele coaching
leerstoornissen
mindset
onderpresteren
schooladvies
studiebegeleiding
studiekeuze
thema-avonden
versnellen
Silvie Vancamelbeke
advies
individuele coaching
testen
schooladvies
mindset
onderpresteren
studiekeuze
versnellen
thema-avonden
Liesbet Smedts
ADHD
advies
autisme
leerstoornissen
onderpresteren
schooladvies
testen
versnellen
Leticia Vandemeersche
advies
groepscoaching
individuele coaching
mindset
onderpresteren
positive discipline
schooladvies
studiebegeleiding
studiekeuze
thema-avonden
Els Gudders
advies
beelddenken
individuele coaching
groepscoaching
ontwikkelingsgelijken
kampen
leerstoornissen
mindset
onderpresteren
ontwikkelingsgelijken
plusgroep
schooladvies
studiebegeleiding
talentenfluisteraar
testen
thema-avonden
versnellen
Veerle Cool
ADHD
advies
autisme
groepscoaching
hoogsensitiviteit
individuele coaching
leerstoornissen
mindset
onderpresteren
schooladvies
studiebegeleiding
thema-avonden
versnellen
Sophie Vanbiervliet
advies
individuele coaching
schooladvies
testen
mindset
onderpresteren
studiebegeleiding
loopbaanbegeleiding
Maaike Martens
testen
individuele coaching
advies
positive discipline
autisme
mindset
onderpresteren
versnellen
schooladvies
thema-avonden
Tamara Straetemans
advies
individuele coaching
onderpresteren
schooladvies
studiebegeleiding
studiekeuze
groepscoaching
mindset
ontwikkelingsgelijken
positive discipline
versnellen
thema-avonden
An Meerschout
advies
groepscoaching
individuele coaching
mindset
onderpresteren
plusgroep
schooladvies
testen
Load More
Copyright © 2018 Sabine Sypré, Hoogbloeier cvba, Gent – Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit artikel mag worden verveelvoudigd, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur: info@hoogbloeier.be. Online delen mag mits vermelding van auteur en link naar dit artikel.
2019-02-06T16:31:31+01:00

Hoogbloeier cvba

Adm.zetel: Tarbotstraat 23 - 9000 Gent

Phone: coachingsnetwerk: 0032 468 09 66 44