Misdiagnose en dubbeldiagnose bij hoogbegaafdheid. Onderscheid en overlap met bijkomende (psychische) problematiek

Misdiagnose en dubbeldiagnose bij hoogbegaafdheid. Onderscheid en overlap met bijkomende (psychische) problematiek

Onze slimste, meest creatieve kinderen en volwassenen worden vaak over het hoofd gezien, verkeerd begrepen en onjuist gediagnosticeerd met een diagnose als ADHD, OCD, ODD of autisme. Bij hoogbegaafden die daadwerkelijk een beperking hebben worden hun talenten vaak over het hoofd gezien. Te veel hoogbegaafde kinderen krijgen onjuiste diagnoses, onnodige medicatie of een niet passende behandeling.

Dit meervoudig bekroonde handboek helpt zorgprofessionals en ouders te verhelderen of het vaak eigenzinnige gedrag ten dele voortkomt uit een bepaalde stoornis. Hierbij worden adviezen gegeven voor toepassing van deze kennis in de praktijk.Belangrijke onderwerpen zijn hierbij:

  • Diagnoses die vaak bij hoogbegaafde kinderen en volwassenen worden gesteld.
  • Typerende eigenschappen van hoogbegaafde kinderen en volwassenen.
  • Kenmerken van gangbare misdiagnoses.
  • Dubbel bijzonder zijn, bijvoorbeeld met hoogbegaafdheid én leermoeilijkheden.
  • Richtlijnen om misdiagnostiek te voorkomen.
  • Problemen in de ouder-kindrelatie.
  • Problematiek bij hoogbegaafde volwassenen.
  • Het selecteren van een begeleider of zorgprofessional.

Titel:
Misdiagnose en dubbeldiagnose bij hoogbegaafdheid. Onderscheid en overlap met bijkomende (psychische) problematiek

Auteur:
James t. Webb Edward R. Amend

Uitgeverij:
Uitgeverij Koninklijke van Gorcum Bv | © 2020

ISBN:
9789023256076

Bestel je boek hier
2022-05-02T12:34:10+01:00

Hoogbloeier cvba

Adm.zetel: Tarbotstraat 23 - 9000 Gent

Phone: coachingsnetwerk: 0032 468 09 66 44