Inzicht in gedrag

  • inzicht in gedrag

Inzicht in gedrag

Meer dan ooit vinden wij het belangrijk dat kinderen zichzelf leren kennen.
Maar ook dat de volwassenen inzicht krijgen in het gedrag van kinderen.

Een zeer bruikbaar instrument hiervoor is de ijsberg van McLelland:

ijsberg van McLelland

Bron: Rob Segers

 

 

Meestal baseren wij onze reacties naar kinderen toe op het bovenste puntje van die ijsberg, namelijk datgene wat je van buiten waarneemt. Als we hier verder op doordenken, (zoeken onder water) komt er echter veel meer duidelijkheid. Samen met kinderen praten over het waarom van hun gedrag is zo een belangrijk leerproces voor hen en onszelf als ouders of leerkrachten dat ik dit met jullie wil delen.

Onderliggende oorzaken van gedrag:

talenten: een talent is iets wat je graag doet, waar je energie van krijgt, wat van nature onze keuzes beïnvloedt. Ook als het niet zo goed met ons gaat, komt dit talent bovendrijven. Maar dan meestal met de knop veel te ver open. Zicht krijgen op de onderliggende talenten bij onze keuzes, zorgt voor meer begrip.

erfelijkheden: dingen die meegegeven worden aan kinderen en waar ze uit zichzelf weinig kunnen aan doen. Ik geloof er sterk in dat geen enkel kind geboren wordt met de intentie om storend of onaangepast gedrag te vertonen. Dit gedrag is altijd een signaal dat iets niet ok is. Het feit van erfelijkheden is dat er vaak herkenning komt bij één van de ouders, wat zorgt voor andere reacties…

veerkracht: het ene kind kan al meer in zijn ‘rugzakje’ proppen dan het andere. Eenmaal de rugzakjes vol zijn, lopen deze sneller over. Dit overlopen zorgt bij vele kinderen voor uitbarstingen, roepen maar ook soms vechten, zich verstoppen…

overtuigingen: kinderen zijn ongelooflijk goede observatoren. De conclusies die ze trekken uit die observaties zorgen soms voor foutieve overtuigingen. Ook geloven ze niet altijd in zichzelf en hebben ze vaak een veel negatiever zelfbeeld dan we zouden vermoeden.

Eenmaal we zicht hebben op deze “redenen” voor uitdagend, onaangepast en alarmerend gedrag, kunnen we voor onszelf reflecteren over onze eerste neiging/reactie op het gedrag en nadenken over een mogelijke tweede neiging die voor het kind veel minder kwetsend of met blijvende littekens voorbij gaat.

Veel van deze onderliggende zaken houden ons een spiegel voor, tonen net wat ook onze allergieën en kriebelopwekkende gedragingen zijn.

 

Wat stoort jou het meest?

Een hangerig kind, een onbeleefd kind, een onzeker kind?

Welke reactie zou jij van nature hierop geven?

= je eerste neiging

Welke reactie zou een duurzamer en veiliger effect hebben op het kind?

= je tweede neiging

 

Het overgrote deel van deze informatie vond ik in het boek “Talentgedreven onderwijs geven” van Els Pronk en Elke Busschots. Een aanrader voor vele ouders en leerkrachten!

 

Copyright © 2020 Els Gudders, zaakvoerder Meer Mij, Lesgever bij Hoogbloeier Gifted Academy, Pedagogisch directrice in Het Leerbos – Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit artikel mag worden verveelvoudigd, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. Online delen mag mits vermelding van auteur en link naar dit artikel.

 

 

2020-09-30T08:59:48+01:00

Hoogbloeier cvba

Adm.zetel: Tarbotstraat 23 - 9000 Gent

Phone: coachingsnetwerk: 0032 468 09 66 44