Hoogbegaafdheid?! Dat bestaat niet…!

 • Hoogbegaafd, dat-bestaat-niet

Hoogbegaafdheid?! Dat bestaat niet…!

Ik zie het mij nog zo zeggen…

We noteren 2013, ik had een aantal moeilijke jaren achter de rug en was net uit het dal aan het kruipen. Zowel geestelijk als lichamelijk had ik mijn eigen grenzen aardig overschreden. Maar nu was ik klaar voor een nieuwe, betere start dankzij een cursus mindfulness, mijn eerste noodzakelijke stap. Eindelijk was ik in staat om gewoon al eenvoudig gelukkig te zijn met mijn gezinnetje. Mijn oudste vatte de cursus samen in één zin: ‘Papa…, als je kwaad bent, ben je nu minder kwaad.’ Ik was als dusdanig klaar voor een gezond, rustig en gelukkig “nu-jaar”; tenminste, dat dacht ik toch…

In een gezin met vier kinderen is rustig leven hoe dan ook al een hele uitdaging. Maar in dat jaar werden we al snel heel uitgebreid op de proef gesteld. Alles begon dat jaar met een oudercontact (tienminutengesprek, Ned.) op school: onze derde dochter blijft achter in het eerste leerjaar/groep 3. Ze heeft problemen met rekenen, problemen met lezen,… een beetje problemen met alles eigenlijk. Een heel vreemd gevoel overviel ons, want dit oudercontact leek wel over een ander kind te gaan. Het was precies of ze op school dingen afleerde in plaats van bij te leren. Op een paar maanden tijd veranderde onze opgewekte, leergierige kleuter in een lusteloos kind dat zelfs niet meer uit bed wilde komen.

Puur per toeval sprak mijn vrouw Marjolein op een zonnige namiddag over ons probleem met Sabine Sypré, die onze buurvrouw was. Onze kinderen speelden wel al eens samen in het park en ja, dan babbelen buren ook al eens met elkaar, zelfs in de stad. Maar dat ene gesprek, een kwartiertje maar, meer was het vermoedelijk niet, heeft ons hele leven ondersteboven gegooid. Dat ene kwartiertje, was het steentje in de waterpoel dat een tsunami aan nieuwe richtingen in ons leven heeft gegenereerd. Maar voor ik in de vloedgolf van uitdagingen en opportuniteiten van vandaag spring, misschien toch enige chronologie aanhouden… De tijd, weet je wel, ze is relatief maar absoluut noodzakelijk om een verhaal te kunnen volgen.

“Wat, hoogbegaafdheid?! Dat bestaat niet!”

Dus, in het gesprek op straat gaf Sabine aan dat we mogelijks met een andere uitdaging te maken hadden, met name dat ons kind wel eens hoogbegaafd kon zijn. “Wat, hoogbegaafdheid?! Dat bestaat niet!” Ik wou helemaal niet dat mijn kind een label opgeplakt kreeg. We hadden ook totaal geen vermoeden van waar die hoogbegaafdheid dan wel kon komen. Zelf had ik heel hard moeten zwoegen om mijn diploma in de professionele bachelor informatica te kunnen behalen. En mijn vrouw is kleuterjuf, wat overigens een heel nobel beroep is, maar geen van beide hadden we dus een job die enig Einstein-gevoel opwekt. Maar goed, we hadden een probleem, we zaten met de handen in het haar en moesten dus op zijn minst elke optie overwegen.

We gingen bij Sabine op intakegesprek en overliepen de ontwikkeling van onze dochter van bij de geboorte tot nu.
 • Had je de indruk dat ze al in de eerste week naar je keek, maar niemand die dit geloofde?
 • Probeerde ze vanaf de eerste week haar hoofdje al op te lichten als ze op de buik lag?
 • Was ze reeds in de eerste maand geïnteresseerd in wat je deed, en glimlachte ze al?
 • Was ze als peuter heel erg geïnteresseerd in alles wat er gebeurt?
 • Is de afstandsbediening voor je dochter niet veilig?
 • Lijken de leeftijden op puzzels niet te kloppen?
 • Lijkt het boekje van Kind en Gezin (Consultatiebureau in Nederland) altijd te laat te komen?
 • Stelde ze als vierjarige veel vragen over leven en dood, zoals ‘waar is oma nu’, ‘en hoe zit dat dan in die kist’?
 • Vroeg ze al over het zaadje en het eitje?
 • Was ze erg geïnteresseerd in letters en cijfers, en misschien al in lezen?

En zo ging het nog wel even door. Meestal was het antwoord: ja. Maar dat was ook zo voor onze andere kinderen, dus we hadden ons daar nooit vragen bij gesteld… De conclusie was dat hoogbegaafdheid echt wel een reële optie kon zijn.

Coaching bij Hoogbloeier

Vervolgens kregen we aan de hand van het model van talentontwikkeling van Jan Kuipers meer uitleg over wat hoogbegaafdheid nu juist inhoudt. Dat gaf op zich al een eerste verklaring over de leerproblemen waar ons dochter op school tegenaan liep. Ook mindset van Carol Dweck kwam aan bod en we besloten samen dat ons dochter best wat inzicht in mindset kon gebruiken. De mindsettraining bij Sabine sloeg aan en in de klas zagen ze al vlug een evolutie in het leren bij ons dochter. Maar… die hoogbegaafdheid, dat konden ze toch moeilijk geloven op school. Tja, dan volgt een moeilijke keuze die we eigenlijk liever niet maakten, maar we zijn dan toch maar overgegaan op het afnemen van een intelligentietest om enige zekerheid te hebben. De juf viel compleet uit de lucht toen ze het cijfer hoorde, maar ze is wel diezelfde avond heel wat informatie over hoogbegaafdheid gaan opzoeken.

Dankzij de juf en de zorgcoördinator werd alles in dat eerste jaar iets beter. Maar toch bleven we op onze honger zitten, vooral onze kinderen dan, want ondertussen hadden we ook door dat onze andere kinderen ook hoogbegaafd waren. De school wist helaas niet goed hoe je het dan moet aanpakken in de klas, een aantal leerkrachten zaten nog met vooroordelen over deze pientere kinderen en daardoor ging het van kwaad naar erger. Het was de start van een aantal heel moeilijke schooljaren. Na heel wat pogingen om voldoende ondersteuning te voorzien, zagen we niet alleen ons dochter, maar ook onze zoon eraan onderdoor gaan. Daarom beslisten we om in de krokus van 2015 toch van school te veranderen. Wat voor ons een gigantische sprong in het duister was, met heel wat slapeloze nachten om alles opnieuw georganiseerd te krijgen tot gevolg, was dit uiteindelijk de beste beslissing ooit! Al na een paar dagen op hun nieuwe school (’t Biekorfje in Aalbeke) hadden we andere kinderen, opnieuw opgewekt, veel gelukkiger, veel beter in hun vel. We hebben er nog geen dag spijt van gehad.

Marjolein Baes
Rudo Van Overbeke

Springen we nu terug naar vandaag, nog een aantal jaren verder, dan zien we ons allemaal gelukkig hoogbegaafd. Zowel  Marjolein als ik zijn ondertussen in het Kortrijkse actief bij Hoogbloeier, waar we hoogbegaafde kinderen en jongeren begeleiden, plusgroepen geven, scholen ondersteunen en thema-avonden geven. Binnen een paar weken start onze volgende reeks thema avonden rond hoogbegaafdheid. Op deze avonden geven we je stap voor stap kennis over hoogbegaafdheid, van algemene informatie, mindset, opvoeden met positieve discipline, de onderpresteerder en het versnellen, tot hoogbegaafde volwassenen waarmee we eindigen bij de ouders zelf. Want ja, de genen zitten er echt wel voor een stukje tussen!

Hoe kan het lopen, denk ik dan, van een burn-out en een cursus mindfulness naar dit in een kleine vijf jaar. Wat is het fijn te weten wie je bent, om daarna meteen te beseffen dat je eigenlijk niet kan voorspellen wie je kan worden als jij in jezelf gelooft en als er mensen zijn die mee in jou geloven.

En ja… hoogbegaafdheid bestaat wel! En als je er meer over weet, kan het ook heerlijk zijn om het te zijn.

Bij Hoogbloeier vinden we het belangrijk dat je als ouder weet of je kind hoogbegaafd is of niet. We vinden het jammer als ouders de hoogbegaafdheid van hun kinderen gaan negeren uit schrik dat ze niet gelukkig zouden zijn als ze een label opgeplakt krijgen. Wij vinden juist dat het nódig is om het te weten, net om gelukkig te kunnen worden en beter in je vel te zitten. Inzicht krijgen in je eigen hoogbegaafdheid, in de valkuilen die erbij horen, in de mogelijkheden die het biedt, is zo belangrijk om te kunnen functioneren in onze maatschappij. Inzicht in jezelf is een basis om gelukkig te kunnen worden. Je kan niet leren omgaan met anderen als je niet met jezelf overweg kan. Eerst inzicht in jezelf, in je eigen hoogbegaafdheid, dan pas komt inzicht in je omgeving. Dan pas kan je ervoor kiezen je aan te passen of ergens tegenin te gaan, zonder jezelf te verliezen.
Maar dan moet je uiteraard weten wat hoogbegaafdheid juist inhoudt. Heb je als ouder een vermoeden dat je kind hoogbegaafd is, maar weet je niet goed hoe zich dat uit in gedrag, dan kan je bij ons terecht op onze thema-avonden. Er start regelmatig een reeks thema-avonden in verschillende regio’s. Kijk in onze agenda voor meer info en voor de volgende thema-avond.
Copyright © 2018 Rudo Van Overbeke & Marjolein Baes, Hoogbloeier cvba, Gent – Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit artikel mag worden verveelvoudigd, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur: info@hoogbloeier.be. Online delen mag mits vermelding van auteur en link naar dit artikel.

Kortrijk

Wil je de volledige reeks volgen dan geniet je 30€ korting / 6 sessie voor de prijs van 5.

Voor Bekina leden is dit 25€ korting

[eventCard id=”92″]

Leuven

Wil je de volledige reeks volgen dan geniet je 30€ korting / 6 sessie voor de prijs van 5.

Voor Bekina leden is dit 25€ korting

[eventCard id=”93″]

(opgelet : Thema avond volwassenen gaat niet door in Leuven – er is wel een thema-avond rond kleuters)

Gent

De thema-avonden reeks in  Gentbrugge is reeds begonnen. Je kan echter nog steeds apart inschrijven voor een aantal thema-avonden.

[eventCard id=”49″]

[eventCard id=”48″]

[eventCard id=”50″]

2019-02-06T16:31:24+01:00

Hoogbloeier cvba

Adm.zetel: Tarbotstraat 23 - 9000 Gent

Phone: coachingsnetwerk: 0032 468 09 66 44