Hoogbegaafde pubers

Hoogbegaafde pubers

Een sterk rechtvaardigheidsgevoel, hoge eisen stellen aan jezelf, niet weten hoe je moet studeren, twijfelen over een vervolgstudie, je anders voelen dan anderen…

In dit boek komen hoogbegaafde jongeren aan het woord. Ze vertellen over hun leven thuis en op school, hun ervaringen met of juist zonder vrienden, hun idealen en dromen.
In elf hoofdstukken willen de auteurs hoogbegaafde jongeren (in de tienerleeftijd) en hun ouders bereiken met ervaringen en informatie. Deze verhalen kunnen daarnaast ook voor leraren, psychologen en artsen van grote waarde zijn, waardoor zij in hun werk deze jongeren (eerder) herkennen en beter met hen kunnen omgaan.

De auteurs, Janneke Breedijk, leerkracht en Specialist in Gifted Education, en Noks Nauta, bedrijfsarts, psycholoog en deskundig op het gebied van hoogbegaafde volwassenen, verzamelden gegevens op basis van interviews en vulden de verkregen informatie aan met professionele en persoonlijke ervaringen. Ze hopen dat jongeren door het lezen over de verschillende personages meer inzicht in zichzelf zullen krijgen en op basis daarvan de weg vinden naar een succesvol en gelukkig leven als hoogbegaafde volwassene.

Hoogbegaafde pubers, onderweg naar hun toekomst is een wegwijzer op het pad dat iedere jongere zelf moet vinden.

De auteurs:

Janneke Breedijk (1961) werkte zeventien jaar in verschillende (leidinggevende) functies in de gezondheidszorg voor zij haar PABO-diploma behaalde. Op de basisschool waar ze werkzaam was, begon ze een pilot voor een plusklas.
In 2006 rondde zij de ECHA-opleiding af en startte kort daarop haar eigen onderneming (www.pluskids.nl).

Noks Nauta (1947) studeerde geneeskunde en was achtereenvolgens werkzaam als schoolarts, bedrijfsarts, stafmedewerker bedrijfsgezondheidsdienst (specialisatie beroepsinfectieziekten), opleider bedrijfsartsopleiding, coördinator huisartsopleiding, wetenschappelijk medewerker van een kenniscentrum en medewerker van het Kwaliteitsbureau van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde. In 1999 studeerde zij ook af als arbeids- en organisatiepsycholoog.
Naast haar werk met betrekking tot het professioneel handelen van gezondheidszorgwerkers en hun onderlinge samenwerking, is zij sinds 2000 actief met hoogbegaafde volwassenen. Sinds 2010 is zij bestuurslid van het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (www.ihbv.nl).

Titel:
Hoogbegaafde pubers
Onderweg naar hun toekomst

Auteur:
Janneke Breedijk, Noks Nauta

Uitgeverij:
Pearson Assessment and Information B.V., Amsterdam, © 2012

ISBN:
978-90-265-2254-3

Bestel uw boek hier!
2019-02-06T16:31:47+01:00

Hoogbloeier cvba

Adm.zetel: Tarbotstraat 23 - 9000 Gent

Phone: coachingsnetwerk: 0032 468 09 66 44