Hoogbegaafde ouders

Hoogbegaafde ouders

Zélf hoogbegaafd en ouder van…? Een hele uitdaging!

Als je op het internet speurt naar “hoogbegaafd + ouder,” vind je heel wat sites die gericht zijn naar ouders van hoogbegaafde kinderen. Maar het is al heel wat moeilijker om websites te vinden die gaan over het zélf hoogbegaafd-zijn van deze ouders.

Als je als ouder ook zelf hoogbegaafd bent, dan ondervind je heel wat uitdagingen die juist betrekking hebben op die hoogbegaafdheid van de ouders. Met name de vijf categorieën van intensiteit die bekend staan als Dabrowski’s overexcitabilities (OE) kunnen het ouderschap moeilijker maken.

 1. Psychomotorische OE
  Kinderen hunkeren naar de fysieke en mentale aanwezigheid van hun ouders. Als je als ouder zelf psychomotorisch intens bent, kan het een hele uitdaging zijn om jezelf net genoeg te gaan vertragen zodat je echt kan zien wat er gaande is met uw kinderen. Of misschien heb je het lastig om net traag genoeg te praten zodat je kinderen kunnen volgen wat je zegt. Misschien heb je moeite om in korte, directe zinnen te spreken wat het voor het opgroeiende brein makkelijker maakt om te verwerken. Misschien is het moeilijk om helemaal te stoppen met praten en je kinderen zo een kans laten om ook te spreken.

 2. Intellectuele OE
  Ouders met een intellectuele overexcitability lopen het risico om alles wat hun kinderen doen te gaan analyseren, waardoor ze eigenlijk nooit in staat zijn om gewoon van het moment te genieten. Het kan dan wel interessant zijn om alle boeken over ouderschap en alle wetenschappelijk onderzoek op het gebied van onderwijs en opvoeding te gaan lezen, maar als het ten koste gaat van de aandacht voor het kind dat voor je staat, is het dan nog nuttig? Of wat denk je van een ouder die een vraag kreeg van zijn kind en meteen zegt: “Laten we eens googelen!” en vervolgens de hele relevante Wikipedia-pagina voorleest inclusief alle hyperlinks, ook al was de vraag van het kind al meteen beantwoord in de eerste zin. Ook deze vermoeide volwassen hersenen willen zich voeden met iets intellectueel uitdagend!

 3. Emotionele OE
  Bijna alle opvoedingsadviezen beginnen met de raad om steeds en overal kalm te blijven met als doel een stabiele, veilige omgeving te bieden voor je kind. Als je zélf emotioneel intens bent, wordt het uiterst moeilijk dat advies te volgen, niet?

 4. Sensitieve OE
  Overgevoeligheid voor geluiden kan van uitdagende kinderen een hele uitdaging maken. Kinderen maken lawaai en ook hun speelgoed maakt vaak lawaai. Kinderen zijn rommelig. Ouders met een verhoogde gevoeligheid voor esthetiek of voor texturen en geuren kunnen  die rotzooi behoorlijk stressvol vinden. En muziek en kunst vinden die zowel voor de ouders als de kinderen leuk en aantrekkelijk is, kan ook moeilijk zijn.

 5. Verbeeldende OE
  Een ouder die zich altijd het worst-case scenario kan voorstellen kan door angst overbeschermend gaan worden en kan het lastig hebben met loslaten.

Overexcitabilities zijn uiteraard niet de enige kenmerken van hoogbegaafde ouders die voor hen uitdagend kunnen zijn. Dit is slechts het begin. Er zijn sowieso al weinig bronnen te vinden over volwassenen die worstelen met hun hoogbegaafdheid. Bronnen specifiek over hoogbegaafd ouderschap zijn bijna niet te vinden.

Ik ben benieuwd welke inzichten jullie al hebben of juist willen weten over de impact van de  hoogbegaafdheid van de ouders zélf op de opvoeding van hun kinderen.

Misschien moeten we met Hoogbloeier wel een informatiebron over dit onderwerp worden?

Vind je dit een onderwerp dat je boeit en wil je daar over sparren met andere ouders van hoogbegaafde kinderen, laat het ons weten! We denken eraan om praatcafés voor hoogbegaafde volwassenen te organiseren en willen hierbij heel wat input van jullie. Schrijf je alvast in op onze nieuwsbrief voor volwassenen én ouders, zodat je op de hoogte gehouden wordt van de start van deze praatavonden. Of je kan hieronder een reactie plaatsen, zodat we je mening kennen!

Vrije vertaling van Arms-Roberts, K.
An Intense LifeSome Challenges of Being Gifted and a Parent
Copyright © 2016 Sabine Sypré, Hoogbloeier cvba, Gent – Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit artikel mag worden verveelvoudigd, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur: info@hoogbloeier.be. Online delen mag mits vermelding van auteur en link naar dit artikel.
2019-02-06T16:31:35+01:00

Hoogbloeier cvba

Adm.zetel: Tarbotstraat 23 - 9000 Gent

Phone: coachingsnetwerk: 0032 468 09 66 44