Een hoge emotionele intensiteit

Een hoge emotionele intensiteit

Heb jij een hoogbegaafd kind met een emotionele intensiteit?

Veel hoogbegaafde kinderen zijn heel erg sensitief. Het lijkt erop dat ze zich van alles aantrekken en dat ze extreem overstuur worden door woorden en daden van anderen, zaken die andere kinderen gewoon negeren of er snel kunnen overgaan. Hoe kunnen ouders helpen hun emotioneel gevoelige kinderen om te gaan met deze intense emoties? Hier zijn enkele suggesties die kunnen helpen:

Laat je kind een ‘Emotionele reactie-schaal’ maken
Emotioneel gevoelig kinderen lijken op elke negatieve ervaring te reageren alsof het het einde van de wereld is. Hun gevoelens zijn echt – ze kunnen het niet helpen – maar ze kunnen wel leren om deze ervaringen in perspectief te plaatsen zodat het hen kan helpen om te gaan met deze sterke gevoelens. Hang deze ‘Emotionele reactie-schaal’ op aan de koelkast, zodat jij en je kind er altijd kan naar verwijzen wanneer dat nodig is. Je kind kan er ook een poster van maken om aan zijn slaapkamermuur op te hangen. Wanneer je kind van streek is, kan je het vragen om de emotie te beoordelen op basis van deze schaal. Natuurlijk kan het gebeuren dat ze reageren alsof de gebeurtenis een tien waard is, maar vraag dan of ze écht geloven dat die gebeurtenis op nummer tien moet staan op de schaal. Zo zullen ze zien dat deze ervaring niet echt zo erg is. Op de lange duur zullen ze er uiteindelijk in slagen om hun emotionele reacties op verschillende gebeurtenissen in hun leven te leren beheersen.

Begrijpen wat er achter de gevoeligheid zit 
Mensen denken vaak dat gevoelige kinderen gewoon melodramatisch zijn en dat ze van een mug een olifant maken. Er zijn wel hoogbegaafde kinderen die een gevoel voor drama hebben, maar dat maakt de intensiteit van hun emoties niet minder. Deze kinderen hebben waarschijnlijk wat psycholoog Kazimierz Dabrowski een ‘emotional overexcitability’ noemt. Dat betekent dat ze effectief emoties intenser ervaren dan anderen.

Hoe maak je zo’n ‘Emotionele reactie-schaal’?

  1. Neem een vel papier en maak twee kolommen. Schrijf in de eerste kolom de getallen 1 tot 10 onder elkaar.
  2. Vraag je kind wat hij of zij denkt dat het ergste is wat er kan gebeuren. Het kan nodig zijn om door te vragen als het eerste antwoord dat je krijgt iets relatief kleins is zoals het verliezen van een favoriet speeltje. Een beter antwoord zou zijn dat het huis kan afbranden of iets in die richting. Schrijf dit antwoord helemaal onderaan naast het getal tien.
  3. Vraag je kind wat hij of zij denkt dat het minst erge is wat er kan gebeuren. Dit zal waarschijnlijk makkelijker gaan dan het zoeken naar een ervaring met getal tien. Het zou iets kunnen zijn zoals een half uur eerder naar bed moeten gaan dan normaal. Soms zullen kinderen iets neutraals zeggen, iets waar ze zich niet echt zorgen over maken. Vraag ook hier door, want wat het ook is, het moet iets negatiefs voor hen zijn. Schrijf deze gebeurtenis naast het getal één.
  4. Zoek een gebeurtenis om op te schrijven naast het getal vijf. Dit gaat makkelijk zodra je een tien en een één hebt gevonden. Help je kind om tot iets te komen dat niet echt slecht is en niet echt klein, maar ergens tussenin de twee uitersten ligt.
  5. Vul de rest van de getallen in op de lijst. Het kan zijn dat je dit regelmatig zult moeten herbekijken om tot een goede lijst te komen. Het moet voor jou en je kind duidelijk zijn dat er een gradatie zit tussen het minst erge en het ergste dat er kan gebeuren.

Erken de gevoelens van je kind
Vergeet niet dat de gevoelens van je kind heel sterk aanwezig zijn en dat deze gevoelens buiten zijn of haar controle liggen. Vermijd dingen te zeggen als: “Je bent gewoon te gevoelig!” of “Overdrijf niet zo!” Deze opmerkingen helpen niet alleen, ze kunnen een kind zich slechter laten voelen en zelfs het kind het gevoel geven alsof er iets mis met hem moet zijn. Dit is vooral belangrijk bij zeer gevoelige jongens, die volgens de verwachtingen van onze maatschappij nog al eens verondersteld worden emotioneel hard zijn.

Na verloop van tijd zal uw kind beter in staat zijn om om te gaan met zijn of haar intense emoties, maar ze zullen ze nooit ontgroeien. Deze emotionele intensiteit maakt gewoon deel uit van een hoogbegaafde persoonlijkheid en dat zal zo zijn hele leven lang zijn! Bovenstaande kleine tips echter, kunnen je al een eind op weg helpen om je emotioneel gevoelige kind te leren deze intense gevoelens te beheersen.

Vrije vertaling van Bainbridge, C.
Verywell:  Helping Gifted Children Cope with Intense Emotions
Copyright © 2016 Sabine Sypré, Hoogbloeier cvba, Gent – Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit artikel mag worden verveelvoudigd, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur: info@hoogbloeier.be. Online delen mag mits vermelding van auteur en link naar dit artikel.
2019-02-06T16:31:32+01:00

Hoogbloeier cvba

Adm.zetel: Tarbotstraat 23 - 9000 Gent

Phone: coachingsnetwerk: 0032 468 09 66 44