De Corona-crisis: bedreiging of kans?

De Corona-crisis: bedreiging of kans?

“Nu snap ik waarom mijn zoon/dochter elke dag zo vervelend doet na schooltijd”. Een opmerking die ik al herhaaldelijk van ouders van hoogbegaafde kinderen heb gehoord. Deze periode legt inderdaad een aantal werkpunten bloot. Het tekort aan aangepaste leerstof is daar eentje van. Maar ook het feit dat de leerstof in de klas voor deze kinderen vaak op een te traag tempo wordt aangebracht, wordt nu duidelijk. Ouders vertellen dat de kinderen zeer snel klaar zijn met hun schoolwerk en/of het begeleidend filmpje van de leerkracht niet eens bekijken. Van een andere ouder hoor ik dat de uitleg die gegeven wordt in de klas niet is afgestemd op de manier van denken van haar zoon. Hij heeft nood aan een duidelijk kader en wil weten hoe alles aan elkaar hangt om het helemaal in zich op te nemen. Hij stelt zich vragen die andere kinderen niet stellen en krijgt vaak niet de antwoorden die hij nodig heeft om de leerstof te verankeren. Sommige kinderen snakken naar contact met de vriendjes. Anderen halen opgelucht adem nu ze zich thuis kunnen verdiepen in de dingen die zij leuk vinden, maar die ze op school niet durven vermelden omdat ze niet “raar” willen overkomen.

Bij jongeren merken we een al even wisselend beeld. Sommigen halen opgelucht adem omdat ze nu op eigen tempo de leerstof kunnen doornemen, de filmpjes kunnen doorspoelen als de herhaling start en zich even gewoon kunnen verdiepen in die dingen die hen echt interesseren. Anderen lijden onder het gebrek aan fysiek & sociaal contact of botsen keihard tegen een aantal groeipunten die nog voor hen liggen. Niet kunnen plannen, snel afgeleid zijn en moeite hebben met het starten met het schoolwerk zijn vaak genoemde obstakels bij het wegvallen van de vaste routine van school. Verzuchtingen die zowel bij ouders als bij de jongeren zelf te horen zijn.

Het is duidelijk: Corona brengt voor ieder van ons, naast het risico op ziek worden, toch wel wat inzichten. Of we die willen zien en ermee aan de slag gaan kiezen we zelf. Ik wil een oproep doen om de inzichten die het ons brengt rond onze kinderen niet zomaar naast ons neer te leggen. Laat ons deze periode aangrijpen om op zoek te gaan naar constructieve oplossingen.

Het Leerbos

Dit is wat Anne-Marieke Goossens, Els Gudders en ikzelf proberen te bieden met de opstart van “Het Leerbos”. Het Leerbos is een nieuwe kleuter- en lagere school met een speciale focus op meer- en hoogbegaafde kinderen. Vanaf 1 september 2020 kunnen kinderen bij ons terecht. Wat maakt ons anders dan andere scholen? Differentiatie is bij ons de norm, van waaruit we vertrekken. Per kind wordt een groeiplan opgesteld. Dat plan wordt niet opgemaakt op basis van de leeftijd of het leerjaar waarin het kind zou moeten zitten, maar wél op basis van het niveau waar dat kind zich voor dat vak op dat moment bevindt. We geloven dat leren en zich ontwikkelen pas kan als een kind zich ook goed in zijn vel voelt. Het psychisch welzijn staat dan ook voorop. We willen kinderen laten leren vanuit hun eigen motivatie, hun eigen interesses om zo het plezier in leren terug te laten keren. Ze zullen daarom ook een aantal namiddagen per week les krijgen van experten. Mensen die een vak beoefenen, die expert zijn in een bepaald onderwerp, maar vooral mensen die leven voor wat ze doen. Enthousiasme en goesting om te leren en te groeien is besmettelijk. We willen onze kinderen dan ook besmetten met dit enthousiasme.

Tot slot vinden we het zeer belangrijk dat kinderen zichzelf leren kennen. Na het lager onderwijs stapelen de keuzes zich op voor jongeren. Van grotere keuzes zoals welke school past bij mij, welke studierichting sluit aan bij mijn interesses, tot de kleinere maar niet minder essentiële keuzes: wanneer begin ik te studeren, hoeveel tijd besteed ik aan dit vak, geef ik voorrang aan dit of ga ik eerst ontspannen, … . Om deze keuzes te kunnen maken en deze vaardigheden te kunnen gebruiken, moeten we ervoor zorgen dat kinderen zichzelf kennen. Jezelf juist kunnen inschatten, je eigen sterktes maar ook je groeipunten kennen, zijn essentiële vaardigheden. Wij willen de kinderen in onze school helpen om dit reeds op jonge leeftijd mee te nemen in hun ontwikkelingsproces. Ze zelf verantwoordelijkheid geven over hun leerproces, hen aanzien als een evenwaardige partner in het evaluatieproces en hen niet uitsluiten bij het zoeken naar oplossingen zijn allemaal manieren om hen te helpen zichzelf te leren kennen en zichzelf naar waarde te leren schatten.

Wie meer wil weten kan al eens op ontdekkingstocht gaan op onze website (https://www.hetleerbos.be), onze pagina op facebook volgen of een webinar meevolgen. Het eerstvolgende webinar op 27 mei is volzet maar op 8 en 23 juni is er nog plaats (https://www.hetleerbos.be/evenementen). Uiteraard kan je ons ook gewoon aanspreken en zullen wij met plezier jullie vragen beantwoorden.

De “Corona-crisis”: ik zal het alvast nooit vergeten. Het is de periode waarin ik met twee andere moedige dames de sprong heb gewaagd. We zijn onze droom gevolgd en hopen nu het verschil te maken voor vele kinderen. We doen dit elk vanuit onze eigen invalshoek maar met als basis de kennis uit de expertopleiding van Hoogbloeier Gifted Academy. Een sterk team door de diversiteit in kwaliteiten. We vullen elkaar aan, en vinden elkaar in de goesting om kinderen te begeleiden bij hun boeiende ontwikkelingstocht!

Geschreven door Maaike Martens, partner van Hoogbloeier, klinisch psycholoog in haar eigen praktijk te Nukerke (www.maaikemartens.be) en medeoprichter van “Het Leerbos”.

2020-05-25T09:42:38+01:00

Hoogbloeier cvba

Adm.zetel: Tarbotstraat 23 - 9000 Gent

Phone: coachingsnetwerk: 0032 468 09 66 44