Het gevaar van prijzen

Het gevaar van prijzen

Welke boodschap geef jij aan je kind?

Je kind komt bij je aankloppen met een leuke tekening. Wat zeg je dan? Misschien iets zoals:

‘Waw, wat een mooie tekening! Jij wordt vast en zeker de volgende Picasso!’

Herkenbaar, niet? Doen niet alle ouders dit? En is positieve bekrachtiging niet iets wat aangeraden wordt?

Tja, toch kan ik je nu al op een blaadje meegeven dat dit soort van boodschappen net hét middel zijn om je kind te laten onderpresteren…

Huh? Betekent dit dat we onze kinderen niet meer mogen prijzen als ze iets goed doen? Nee, dat is absoluut niet de bedoeling. Alleen moet je je bewust worden van de manier waarop je je kind gaat prijzen. Je moet vermijden dat je uitspraken maakt waarin een oordeel over hun intelligentie of talent vervat zit. Of dat je trots bent vanwege hun talent of slim-zijn.

Het belangrijkste is dat je je lof gaat richten op hun leerproces en niet meer op het resultaat. Je gaat hen prijzen om wat ze hebben bereikt door oefening, studie, doorzettingsvermogen en het gebruik van de juiste methode. Je kan hen concrete vragen stellen over hun werk op een manier die aantoont dat je hen bewondert om hun inzet!

Goh, wat een tekening zeg, daar heb je wel lang aan gewerkt, niet? En ik zie dat je die rode en blauwe kleuren mooi gecombineerd hebt. En je hebt kleurpotlood gebruikt, wat is de reden dat je het niet met stift hebt ingekleurd?

Je hebt echt wel veel voor je toets gestudeerd, dat zie ik ook aan de vooruitgang in je punten. Die samenvatting maken via een mindmap, dat werkt echt wel bij jou.’

‘Ik vind het fijn dat je veel hebt gewerkt voor die toets, maar blijkbaar is er nog iets waardoor het niet echt veel oplevert. Laten we eens samen bekijken wat je juist doet en uitzoeken wat er precies niet goed lukt.’

 Mindset, zò belangrijk om onderpresteren tegen te gaan.

Copyright © 2013 Sabine Sypré, Hoogbloeier cvba, Gent – Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit artikel mag worden verveelvoudigd, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur: info@hoogbloeier.be. Online delen mag mits vermelding van auteur en link naar dit artikel.
2019-02-06T16:31:45+01:00

Hoogbloeier cvba

Adm.zetel: Tarbotstraat 23 - 9000 Gent

Phone: coachingsnetwerk: 0032 468 09 66 44