“Fout” gedrag

“Fout” gedrag

Veel kinderen en jongeren worden aangemeld omdat ze gedrag vertonen dat niet overeenstemt met wat de maatschappij van hen verwacht. Ouders en/of leerkrachten botsen op dit gedrag, en weten vaak niet hoe hier mee om te gaan.

Ik wil het vandaag graag even hebben over het waarom van dit gedrag.  Gedrag dat niet past binnen de context of binnen de ideeën van de omgeving waarbinnen men opgroeit, komt niet zomaar uit de lucht gevallen.  Dit gedrag vindt ergens zijn oorsprong en vaak is deze oorsprong te vinden bij de opvattingen die het kind heeft over hoe hij  of zij deel kan uitmaken van de groep. De groep moet hierin geïnterpreteerd worden als het gezin, de klas, de hobbyclub, de vrienden, …  .  Elke groep kan ook een ander idee over welke plek men moet innemen met zich meebrengen.

Kinderen en mensen in het algemeen hebben een heel belangrijke drijfveer bij wat ze doen. Mensen zijn sociale wezens. Een idee dat al veelvuldig werd onderzocht en werd beschreven.  Wat wij doen staat nooit los van de omgeving rondom ons, en er is een continue interactie tussen ons en die omgeving.  Wij interpreteren als individu wat er rondom ons gebeurt en de mensen rondom ons gaan ook elk op zich ons gedrag interpreteren. Het is net op het punt van deze interpretaties dat de problemen ontstaan.

Ik geef een voorbeeld uit mijn eigen gezinssituatie.  Onze zoon van 13 heeft een dubbeldiagnose. Hij is hoogbegaafd en sinds vorig jaar weten we dat hij ook ASS heeft.  Al sinds zijn peutertijd lopen wij als ouders tegen de grenzen van onze opvoeding en onze eigen opvattingen aan en daagt hij ons uit om wat wij vooropstellen als norm kritisch te bekijken en te analyseren.

Zo hebben wij lang geworsteld met het feit dat hij niet wou slapen. Elke avond hadden we hierover een machtsstrijd met een toen driejarige jongen en dit nam proporties aan die voor ons niet meer te hanteren waren.  Op een bepaald moment zijn we op zoek gegaan naar de reden van zijn gedrag. Wat maakte dat deze kleine jongen elke avond opnieuw zo moeilijk kon doen over het slapengaan?  Op een bepaald moment hebben we de keuze gemaakt om hem niet meer te verplichten om te gaan slapen, maar om hem wel naar zijn kamer te sturen. Daar mocht hij dan doen wat hij wou, maar we vroegen zijn hulp om als ouders ’s avonds een moment van rust te hebben. Sinds die dag zijn de discussies over het slapengaan aanzienlijk verminderd.  Wij hebben onze interpretatie van waar zijn gedrag voor stond kritisch bekeken en zijn zo tot een andere aanpak gekomen.  Het was niet zo dat hij gewoon weigerde om niet te slapen om het ons lastig te maken. Het lukte hem gewoon niet om, op het moment dat wij voor hem hadden gekozen, voldoende te kalmeren om gewoon in slaap te vallen.  Zijn interpretatie was dat we van hem iets vroegen wat volgens hem onmogelijk was (verwoorde hij ook later aan ons). Onze interpretatie kwam voort uit ons idee dat een kind van 3 voldoende slaap nodig heeft en dus op een vast uur naar bed gaat, de ogen toe doet en slaapt.  Pas door rekening te houden met zijn idee en hem voldoende uit te leggen wat voor ons van belang was kwam de oplossing.

Sindsdien zijn er bij ons thuis al veel compromissen gezocht.  Het is een geven en nemen waar elkeen van ons gezin veel uit leert.  En uiteraard verloopt dit niet altijd even soepel. Vaak is het een proces van zoeken en niet begrijpen waarom het niet opgelost geraakt. Toch blijven we dit verderzetten omdat de oplossingen die het ons bracht zo krachtig zijn.

Het gedrag van een kind open en zonder vooroordelen bekijken kan ons inzichten geven die we niet zien als we enkel kijken vanuit onze blik als ouder of als leerkracht.

Wil je meer weten over de oorzaken van fout gedrag en hoe dit verder aan te pakken?  Positive discipline geeft ons hiervoor de handvaten.  Een thema-avond omtrent opvoeding geeft al een iets diepere kijk op de oorzaken van fout gedrag, en tijdens een oudercursus ga je zelf onder onze begeleiding actief aan de slag met de ideeën van Positive Discipline.

Verschillende partners binnen Hoogbloeier hebben een groepsaanbod naar ouders toe. Tijdens deze samenkomsten staat het delen met elkaar centraal. Via dit delen, samen bekijken van opvoedingssituaties, praten over waar we tegenaan lopen, worden nieuwe inzichten geboren die je helpen in je rol als ouder en je de kracht geven om niet standaard te kijken vanuit wat de maatschappij ons voorschotelt of vanuit onze droom voor ons kind.  We zetten het kind met al zijn bijzonderheden centraal en helpen het veranderingsproces voor jezelf, jouw kind en jouw gezin in gang te steken.

Voor meer informatie met betrekking tot thema avonden rond positive discipline of rond oudercursussen die onze partners organiseren, verwijs ik jullie graag naar de website van Hoogbloeier (www.hoogbloeier.be/agenda).

Copyright © 2019 Maaike Martens – Psycholoog en Coach Hoogbegaafdheid – www.maaikemartens.be – regio Oudenaarde – Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit artikel mag worden verveelvoudigd, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. Online delen mag mits vermelding van auteur en link naar dit artikel.

2019-01-31T11:06:34+01:00

Hoogbloeier cvba

Adm.zetel: Tarbotstraat 23 - 9000 Gent

Phone: coachingsnetwerk: 0032 468 09 66 44