Het drama van het begaafde kind

Het drama van het begaafde kind

Tussen de eerste publicatie van “Het drama van het begaafde kind” (1981) en deze bewerkte en aangevulde editie liggen jaren van ervaringen. Ervaringen van de schrijfster met haar eigen zelftherapie en met andere moderne therapeutische methoden, en ook ervaringen met de levensgeschiedenissen van de lezers die haar hebben geschreven en wier aantal zij op enkele duizenden schat. In die tussentijd heeft zij onderzoek gedaan naar de kinderjaren van tal van personen, en dat leidde tot nadere precisering van eerdere inzichten, die ze in dit boek met tal van voorbeelden en documenten illustreert.

De auteurs:

De schrijfster houdt zich bezig met de gevolgen van verdringing op persoonlijk en sociaal gebied, met de oorzaken van krenkingen in de kindertijd en het voorkomen daarvan, en ten slotte met de recente, nieuwe mogelijkheden om de gevolgen van vroegere traumatiseringen op te heffen.
Alice Miller schreef behalve de bestseller Het drama van het begaafde kind onder andere In de beginne was er opvoeding, Gij zult niet merken en haar nieuwste boek: Eva’s ontwaken.

Titel:
Het drama van het begaafde kind
Op zoek naar het ware zelf

Oorspronkelijke titel:
Das Drama des begabten Kindes und die Suche nach dem wahren Selbst, ©1979
Nederlandse vertaling: Tinke Davids

Auteur:
Alice Miller

Uitgeverij:
Uitgeverij MOM boeken/Unieboek bv, Houten/Antwerpen,  ©2007

ISBN:
978-90-269-2663-1

Bestel uw boek hier!
2019-02-06T16:31:55+01:00

Hoogbloeier cvba

Adm.zetel: Tarbotstraat 23 - 9000 Gent

Phone: coachingsnetwerk: 0032 468 09 66 44