Communicatie met je kind

 • Communicatie met je hoogbegaafde kind of leerling

Communicatie met je kind

Hoe communiceer je met je hoogbegaafde kind?

Hoogbegaafde kinderen communiceren door hun anders-denken op een andere manier met andere kinderen en volwassenen.

Hoe ga je als ouder of leerkracht om met hoogbegaafde kinderen en hoe begeleid je hen bij de ontwikkeling van communicatieve/sociale vaardigheden?
Hoe trap je niet in de valkuil van onderhandelen?

Gevoelens

De communicatie met hoogbegaafde kinderen gaat niet altijd van een leien dakje. We praten met dikwijls zéér verbale kinderen, die uitstekende onderhandelaars zijn, maar daarnaast hun gevoelens veelal voor zichzelf houden en daar helemaal niet kunnen over praten. Ze ontkennen dat er iets is, alleen al om zo’n gesprek te ontlopen. Ook ouders zijn soms bang om de situatie nog te verergeren door erover te praten.

Toch is het van belang om ook deze gevoelens bespreekbaar te maken, zowel die van het kind als die van de ouders zelf. Durf ook als ouder je gevoelens te uiten. Dit kun je doen door achtereenvolgens te praten over wat je ziet bij het kind (gedrag), vragen naar wat het kind daarbij denkt (gedacht) en daarbij voelt (gevoel). Door deze cirkel steeds opnieuw te herhalen, leer je het kind dat een specifieke gedachte een bepaald gevoel opwekt en dat dit op zijn beurt een bepaald gedrag uitlokt waarvan het resultaat opnieuw gedachten teweegbrengt enz.

Door dit veel te bespreken, op een rustige plaats, leert het kind zijn gevoelens uit te drukken en er woorden voor te vinden zodat dit op den duur een automatisme wordt. Herhaal hierbij telkens de woorden of zinnen die het kind zelf gebruikt waardoor je het kind een spiegel voorhoudt. Ook als ouder kan je deze cirkel gebruiken om je gevoelens te uiten. Probeer ook de gevoelens van je kind te aanvaarden zonder te oordelen, te adviseren of opmerkingen te maken zodat het kind voelt dat het mag zijn wie het is en dit ook kan leren aanvaarden.

Tips voor je kind

 • Trap niet in de val van onderhandelen met je kind;
 • Leer ze hun grote denksprongen te ver-woorden in kleine stappen;
 • Leg je kind niet voortdurend het zwijgen op want anders zou het kunnen dat ze helemaal zwijgen, ook over hun gevoelens en angsten;
 • Praat niet over gevoelens terwijl de TV of radio aanstaat of wanneer andere kinderen erbij zijn;
 • Reserveer speciale tijd voor je kind waarbij je niet gestoord wordt door telefoon of andere kinderen;
 • Doe eens samen met je kind een activiteit (eens meegaan naar je werk, samen was plooien,…) waardoor het sneller tot gesprek zal komen;
 • Of ga eens alleen met één kind op reis;
 • Als er grote emoties zijn, laat ze bedaren en kom er later op terug;
 • Vermijd dooddoeners en ondoordachte opmerkingen en trek zijn beweringen niet in het belachelijke;
 • Geef geen preken of kant-en-klare oplossingen, maar laat het kind zelf zoeken naar een oplossing voor zijn probleem;
 • En last, but not least, spreek nooit negatief over school of CLB in aanwezigheid van je kind!
Copyright © 2017 Sabine Sypré, Hoogbloeier cvba, Gent – Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit artikel mag worden verveelvoudigd, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur: info@hoogbloeier.be. Online delen mag mits vermelding van auteur en link naar dit artikel.
2019-02-06T16:31:36+01:00

Hoogbloeier cvba

Adm.zetel: Tarbotstraat 23 - 9000 Gent

Phone: coachingsnetwerk: 0032 468 09 66 44