Boeken ouders

Hoogbegaafd of ontwikkelingsvoorsprong. Het jonge kind met ontwikkelingsvoorsprong wil het ZELF DOEN, maar niet alleen!

Het uitgangspunt voor het schrijven van dit boek over het jonge kind met ontwikkelingsvoorsprong is helpen om zo vroeg mogelijk deze kinderen te signaleren en te kunnen anticiperen op de ontwikkelingsvoorsprong van het betreffende kind. a.h.v. voorbeelden laten zien hoe je het aanbod zodanig kunt afstemmen zodat het kind werkelijk in al zijn [...]

2022-05-02T13:13:07+01:00

Kleuters laten groeien in executieve functies. Hoe? Zo! Zet je EF-bril op. Praktijkboek

Impulsen controleren of zich concentreren is voor kleuters niet vanzelfsprekend. Dat zelfsturend gedrag hangt samen met de executieve functies (EF) en is op jonge leeftijd volop in ontwikkeling. Kleuters laten groeien in executieve functies daagt je als leraar uit om drie didactische bouwstenen toe te passen en de ontwikkeling van EF bij jonge [...]

2022-05-02T12:51:16+01:00

Groeien in executieve functies. Hoe? Zo! De basis voor zelfsturing en leren leren. Praktijkboek voor het basisonderwijs.

Impulsen leren beheersen, flexibel denken, plannen en organiseren ... het zijn maar enkele van de executieve functies (EF) die leerlingen elke dag nodig hebben en die volop in ontwikkeling zijn. Als leraar is het dan ook belangrijk om die vaardigheden te ondersteunen, verder te ontwikkelen en uit te dagen: ze vormen de basis [...]

2022-05-02T12:45:36+01:00

Misdiagnose en dubbeldiagnose bij hoogbegaafdheid. Onderscheid en overlap met bijkomende (psychische) problematiek

Onze slimste, meest creatieve kinderen en volwassenen worden vaak over het hoofd gezien, verkeerd begrepen en onjuist gediagnosticeerd met een diagnose als ADHD, OCD, ODD of autisme. Bij hoogbegaafden die daadwerkelijk een beperking hebben worden hun talenten vaak over het hoofd gezien. Te veel hoogbegaafde kinderen krijgen onjuiste diagnoses, onnodige medicatie of een [...]

2022-05-02T12:34:10+01:00

De begeleiding van hoogbegaafde kinderen

Ouders die ontdekken dat hun kind hoogbegaafd is, zijn niet altijd blij en trots. Ze voelen zich soms voor een zware taak gesteld. Dit boek biedt talloze suggesties om hoogbegaafde kinderen te helpen om een goed zelfbeeld te ontwikkelen. Professionals als leerkrachten, leerlingbegeleiders en pedagogen kunnen veel bijdragen aan een gezond zelfrespect en [...]

2022-05-02T12:21:16+01:00

Survivalgidsen – Wat als je hoogbegaafd bent?

Heb je gehoord dat je hoogbegaafd bent? Of denk je dat je een snelle denker bent? Dan kan dit boek je helpen. Dit doe-boek legt je op een speelse manier uit: wat hoogbegaafd zijn betekent en hoe je het kunt herkennen; welke tips en hulpmiddelen je kunnen helpen thuis en op school; hoe [...]

2022-05-02T12:06:40+01:00

Het boek waarvan je wilde dat je ouders het hadden gelezen (en je kinderen blij zijn dat jij het doet)

Iedere ouder wil dat zijn kind gelukkig is, en dat het in een veilige omgeving opgroeit tot een gelukkige volwassene. Maar hoe doe je dat? In dit wijze, verstandige en verfrissende boek staat alles wat er in de opvoeding van een kind echt toe doet. Geen praktische tips over slapen, eten, goede manieren [...]

2022-04-28T11:28:31+01:00

Insight into a bright mind

Ben je slim? Ken je iemand die dat is? Onder de slimme bevolking worden veel sociale, emotionele en intellectuele vermogens niet erkend. Slimme mensen worden verkeerd begrepen en bestempeld als onhandige geeks, gekke wetenschappers, onaangepaste dichters, overgevoelige kunstenaars, hyperactieve clowns of asociale buitenbeentjes. Wil je de wetenschap begrijpen waarom intelligente, gevoelige en zeer [...]

2021-12-23T15:20:53+01:00

Hoogbloeier cvba

Adm.zetel: Tarbotstraat 23 - 9000 Gent

Phone: coachingsnetwerk: 0032 468 09 66 44