Contactgegevens

Leo Tertzweillaan 11, bus 01 - 9050 Gentbrugge

Phone: 0032 (0) 9 398 06 33

Boeken hoogbegaafdheid

Differentiëren is te leren

01 december 2013|Boeken hoogbegaafdheid, Boeken voor professionelen|

Elke dag staan leerkrachten voor de uitdaging het beste in alle kinderen naar boven te halen. Hoe realiseren zij dat? Hoe komen ze in een groep van pakweg dertig leerlingen tegemoet aan de verschillende behoeftes, talenten en leervoorkeuren? Dit praktisch basisboek maakt duidelijk dat differentiëren, hoe ingewikkeld soms ook, écht [...]

Leren zichtbaar maken

01 november 2013|Boeken hoogbegaafdheid, Boeken voor professionelen|

Het baanbrekende boek Visible Learning van John Hattie bevat de resultaten van onderzoek waarbij miljoenen leerlingen zijn betrokken. Daarnaast bevat het de grootste verzameling van evidence-based onderzoek over wat grote impact heeft op het verbeteren van leren. Dit boek, Leren zichtbaar maken (Visible Learning for teachers) is de volgende stap. [...]

Brein bedriegt

01 oktober 2013|Boeken hoogbegaafdheid, Boeken voor professionelen|

Een boek over het Aspergersyndroom zonder het woord 'Asperger' in de titel: het was een doordachte maar gewaagde keuze in 1998. Desondanks werd Brein bedriegt een bestseller onder de autismeboeken met meer dan 15.000 verkochte exemplaren. Voor heel wat mensen betekende Brein bedriegt een eerste moment van herkenning en zelfs [...]

Mindsets in the classroom

01 juli 2013|Boeken hoogbegaafdheid, Boeken voor professionelen|

When students believe that dedication and hard work can change their performance in school, they grow to become resilient, successful students. Inspired by the popular mindset idea that hard work and effort can lead to success, Mindsets in the Classroom provides educators with ideas for ways to build a growth [...]

Is het voor een cijfer?

01 juli 2013|Boeken hoogbegaafdheid, Boeken ouders, Boeken voor professionelen|

Is het voor een cijfer? geeft het antwoord op de vraag die alle onderwijskundigen tot nu toe niet konden beantwoorden: wat motiveert een kind op school? Aan de hand van de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van geluk, motivatie en presteren wordt in een prettig leesbare tekst met praktische [...]

De begeleiding van hoogbegaafde kinderen

01 april 2013|Boeken hoogbegaafdheid, Boeken ouders|

Ouders die ontdekken dat hun kind hoogbegaafd is, zijn niet altijd blij en trots. Ze voelen zich soms voor een zware taak gesteld. Dit boek biedt talloze suggesties om hoogbegaafde kinderen te helpen om een goed zelfbeeld te ontwikkelen. Professionals als leerkrachten, leerlingbegeleiders en pedagogen kunnen ook bijdragen aan een [...]

Basisboek Mediërend Leren

01 april 2013|Boeken hoogbegaafdheid, Boeken voor professionelen|

Niet de beperking, maar de ontwikkelbehoefte staat centraal. Centraal thema in dit boek is het geloof van de auteurs in ieders ontwikkelmogelijkheden. Natuurlijk heeft niet iedereen dezelfde capaciteiten en natuurlijk dragen sommige mensen meer beperkingen met zich mee dan andere, maar er zijn altijd groeimogelijkheden. In plaats van te zoeken [...]

Aan de slag met slimme kleuters

01 maart 2013|Boeken hoogbegaafdheid, Boeken voor professionelen|

Onderwijs afstemmen door te kijken naar kinderen is het uitgangspunt van deze nieuwe TIBtool. Daarom begint expert Eleonoor van Gerven met het verkennen van het begrip 'begaafdheid bij kleuters' en kenmerkende leer- en persoonlijkheidseigenschappen van begaafde leerlingen. Met praktijkvoorbeelden vertaalt ze leer- en persoonlijkheidseigenschappen naar concreet waarneembaar gedrag. Ze maakt duidelijk hoe [...]

Binnenklasdifferentiatie

01 maart 2013|Boeken hoogbegaafdheid, Boeken voor professionelen|

Verschillen tussen leerlingen zijn eerder regel dan uitzondering. Om positief om te gaan met deze verschillen tussen leerlingen (in de klas) en om iedere leerling in de klas maximale leerkansen te kunnen bieden, is differentiatie wenselijk. Deze praktijkgerichte literatuurstudie richt zich op de effectiviteit en efficiëntie van die didactische werkvormen [...]

Talent-Vaardig

01 januari 2013|Boeken hoogbegaafdheid, Boeken voor professionelen|

Yvonne Buijsen-Duran is oprichter en eigenaar van Praktijk Hoogbegaafd Roosendaal. Hierbij begeleidt zij hoogbegaafde kinderen, ouders en scholen in de soms hobbelige weg naar geluk. Tijdens haar studie ontdekt zij een praktische manier om de veel voorkomende uitdagingen bij (hoog)begaafdheid te kunnen begeleiden. Dit heeft geresulteerd in dit boek, waarin [...]