Contactgegevens

Leo Tertzweillaan 11, bus 01 - 9050 Gentbrugge

Phone: 0032 (0) 9 398 06 33

Boeken ouders

Ik kan dat niet!, zegt mijn kind

01 juli 2007|Boeken ouders|

'Ik kan dat niet!' 'Ik durf dat niet!' 'Ik wil dat niet!' Het zijn woorden die alle kinderen weleens in de mond nemen. Vaak hebben dergelijke uitspraken een signaalfunctie. Ze kunnen erop wijzen dat je kind faalangst heeft, of andere problemen op school. Je kunt maar beter niet antwoorden [...]

In het rijk der beelden ben ik koning

02 januari 2007|Boeken ouders|

Een andere manier van denken... beelddenken. Kinderen, jong volwassenen en volwassen beelddenkers openen hun hart en vertellen over hun leven op school, thuis en op het werk. De auteurs, zelf ook beelddenkers, brengen deze unieke verhalen naast een stukje informatie over de werking van het brein. In dit boek [...]

Beeldenrijk

02 januari 2007|Boeken ouders|

Dit is een volledig herziene uitgave van de brochure Beeldenrijk: herkenning van begaafde en hoogbegaafde beelddenkers, en begeleiding in het basisonderwijs, uitgave van LiHSK (2006). In deze brochure komen gegevens van twee 'oevers' samen: de kant van de wetenschap en de kant van de ouders. Een deel van de informatie [...]

Positive discipline

01 januari 2006|Boeken ouders|

For twenty-five years, Positive Discipline has been the gold standard reference for grown-ups working with children. Now Jane Nelsen, distinguished psychologist, educator, and mother of seven, has written a revised and expanded edition. The key to positive discipline is not punishment, she tells us, but mutual respect. Nelsen coaches parents [...]

Het drama van het begaafde kind

01 januari 2006|Boeken ouders, Boeken volwassenen|

Tussen de eerste publicatie van "Het drama van het begaafde kind" (1981) en deze bewerkte en aangevulde editie liggen jaren van ervaringen. Ervaringen van de schrijfster met haar eigen zelftherapie en met andere moderne therapeutische methoden, en ook ervaringen met de levensgeschiedenissen van de lezers die haar hebben geschreven en wier [...]

Grandparent’s Guide to Gifted Children

01 september 2004|Boeken ouders|

Grandparents are very important in the lives of their gifted grandchildren. Gifted children may be perfectionistic, idealistic, impatient with others, and emotionally sensitive and temperamental. They often have an inner drive to learn and may ask questions until adult ears are tired. They are sometimes exhausting to be around. Grandparents [...]

Hoogbegaafd – op de groei

01 januari 2002|Boeken ouders|

Hoogbegaafdheid is een gave, maar soms is het ook een opgave voor ouders en kind. Vooral op de basisschool wordt dat duidelijk. Het is niet altijd gemakkelijk om tegemoet te komen aan de leergierigheid van een kind met een ontwikkelingsvoorsprong. Hoogbegaafdheid kan een bron van zorg worden als het kind [...]

Bright minds, poor grades

01 januari 2001|Boeken ouders|

If your child is so smart… why isn't he doing better? You've heard it all. You've tried it all. From punishment and praise to tutoring and even blame. You know that deep down your child is good-hearted and intelligent, so why is he still not working up to his potential [...]

Help, mijn dochter is hoogbegaafd

01 januari 2000|Boeken ouders|

Een van de speerpunten in het Nederlands onderwijsbeleid is het omgaan met verschillen tussen leerlingen. De ervaring van veel ouders met kinderen die geen gemiddelde leerlingen zijn is echter, dat scholen niet goed zijn ingesteld op die verschillen. Dat er desondanks oplossingen gevonden kunnen worden, bewijst Marinette Boulanger in het [...]

Omgaan met (hoog)begaafde kinderen

01 januari 1993|Boeken ouders|

Wie als leraar of ouder voor het eerst te maken krijgt met een (hoog)begaafd kind, zit vaak met meer vragen dan antwoorden: Hoe reageer ik op wat voor hem blijkbaar normaal is? Hoe ga ik om met al zijn vragen? Waarom roept zijn begaafdheid bij anderen (en mijzelf) irritatie op? [...]