Contactgegevens

Leo Tertzweillaan 11, bus 01 - 9050 Gentbrugge

Phone: 0032 (0) 9 398 06 33

Boeken ouders

Slimme jongens

01 maart 2009|Boeken ouders|

Een van de grootste tragedies van onze tijd is dat veel intellectueel begaafde jongens zich buitengesloten voelen en mede daardoor niet de bijdrage aan de maatschappij leveren die zij zouden kunnen en willen leveren als de situatie gunstiger voor hen was. Maar al te vaak worden de slimste, meeste [...]

Mijn juffrouw begrijpt mij niet!

01 januari 2009|Boeken ouders|

Aan de hand van een vijftiental getuigenissen geeft de auteur een duidelijk beeld van wat hoogbegaafdheid is, hoe ouders en leerkrachten ermee omgaan. Ouders die tegen een muur van onbegrip aanliepen in de school. Hoogbegaafde kinderen die zich onbegrepen voelden en een hekel kregen aan de school. Leerkrachten die [...]

Thuisonderwijs in Nederland en Vlaanderen

01 januari 2009|Boeken ouders|

Hoe komt het dat sommige ouders niet kiezen voor regulier onderwijs, maar voor de heel persoonlijke aanpak van thuisonderwijs? Wat houdt thuisonderwijs precies in? Wat kunnen de gevolgen van thuisonderwijs zijn voor de kinderen in hun volwassen leven? Door op deze vragen antwoord te geven, voldoet Leah Witmond aan [...]

Luister je wel naar mij?

01 januari 2009|Boeken ouders|

Gesprekken met kinderen voeren we allemaal. Met onze eigen kinderen, met kinderen van familie, en voor sommigen is het een belangrijk aspect van hun werk. Voor leerkrachten, hulpverleners voor kinderen en gezinnen of voor (jeugd)artsen is het voeren van gesprekken met kinderen een kerntaak. In Luister je wel naar mij? beschrijft [...]

Hoogbegaafde kinderen opvoeden

01 januari 2009|Boeken ouders|

Veel hoogbegaafde kinderen voelen zich vanaf de vroege kleuterjaren niet in hun sas. Het sterke contrast tussen hun heel snelle cognitieve ontwikkeling en de andere ontwikkelingsaspecten, is vaak een bron van irritatie en onzekerheid. Op zulke momenten hebben deze kinderen iemand nodig die hen begrijpt en vooral iemand die [...]

Gewoon begaafd?

01 juni 2008|Boeken ouders|

In Gewoon begaafd? Verhalen van ouders van (hoog)begaafde kinderen leest u praktijkverhalen van ouders over het leven van en met hun (hoog)begaafde kind. Ouders beschrijven het moment waarop ze ontdekken dat hun kind anders is dan andere kinderen. Intuïtief weten ze allang dat er ìets aan de hand is, maar als [...]

Why bright kids get poor grades

01 mei 2008|Boeken ouders|

Dr. Rimm describes a realistic, compassionate, no-nonsense, six-step program te reverse the epidemic of underachievement that exists in today's schools. This manual, for parents and teachers, contains practical advice, step-by-step examples, and sample dialogue to use with bright but underachieving children. In Why bright kids get poor grades, Dr. Rimm explains: [...]

Hoogbegaafde kinderen, op school en thuis

01 januari 2008|Boeken ouders|

Om hun talenten maximaal te kunnen ontplooien, moeten hoogbegaafde kinderen vroegtijdig onderkend worden. Dan kunnen ze een begeleiding en stimulering op maat krijgen. De typische ontwikkelingsproblemen van hoogbegaafde kinderen en adolescenten komen uitvoerig aan de orde, net als de diverse versnellings- en verrijkingsmaatregelen die op school kunnen worden toegepast. [...]

Het Hoog Sensitieve Kind

01 januari 2008|Boeken ouders|

Jarenlange ervaring als psychotherapeute en eigen onderzoek heeft aangetoond dat een Hoog Sensitief Kind (HSK) bedachtzamer en gevoeliger is, en makkelijker overmand raakt door heftige emoties dan het gemiddelde kind. Hoewel een HSK vaak creatief en slim is, krijgt het vaak het label angstig, geremd en zenuwachtig te zijn. [...]

David

01 januari 2008|Boeken ouders|

Met een schaar. Ik deed het met een schaar. Dat was allicht niet zo flauw en clichématig en vooral iets origineler dan met een ordinair mes. Om mezelf symbolisch los te knippen van het bestaan. Bestaan was me te nutteloos geworden. Nutteloos is in deze een nutteloos woord, een [...]