Contactgegevens

Leo Tertzweillaan 11, bus 01 - 9050 Gentbrugge

Phone: 0032 (0) 9 398 06 33

Artikels professionelen

Habits of mind

23 maart 2016|Artikels hoogbegaafdheid, Artikels professionelen|

Hoe kan je Habits of Mind integreren in je klas? Over het algemeen zien we dat in leeromgevingen drie elementen aan bod komen: Er worden leerdoelen opgesteld op basis van normen zoals eindtermen Er wordt een instructie gegeven alsook opdrachten om het leerdoel te bereiken Er wordt een evaluatie [...]

Mindfulness en hoogbegaafdheid

08 maart 2016|Artikels hoogbegaafdheid, Artikels ouders, Artikels professionelen|

Hoe kan mindfulness helpen om met problemen door hoogbegaafdheid om te gaan? Wie veel tijd doorbrengt met de zorg voor hoogbegaafde kinderen is het ermee eens dat deze kinderen op een prachtige maar uitdagende manier totaal verschillend zijn van hun leeftijdsgenoten. Je hoort talloze anekdoten, maar onderzoek is duidelijk: [...]

Word je hoogbegaafd per toeval?

16 februari 2016|Artikels hoogbegaafdheid, Artikels ouders, Artikels professionelen, Artikels volwassenen|

Hoe groot speelt toeval bij het ontwikkelen van hoogbegaafdheid? In studies naar hoogbegaafdheid wordt de invloed van het onverwachte en onvoorspelbare op het verloop van de menselijke ontwikkeling grotendeels genegeerd. Dat dit onderwerp nauwelijks onderzocht wordt is begrijpelijk. Wat is er dan ook te zeggen over geluk of toeval, behalve dan [...]

Pesten en hoogbegaafdheid

31 januari 2016|Artikels hoogbegaafdheid, Artikels professionelen|

Wat zijn de gevolgen van pesten voor hoogbegaafde kinderen? Net zoals gehandicapte kinderen of kinderen met speciale noden, lopen hoogbegaafde kinderen een hoger risico om te worden gepest. Meer dan twee derde van de hoogbegaafde leerlingen zou tegen het eind van de lagere school het slachtoffer van pesterijen zijn geweest. Net als [...]

Wat Vygotsky te maken heeft met mindset

26 januari 2016|Artikels hoogbegaafdheid, Artikels professionelen|

Een groeimindset aanleren in de zone van naaste ontwikkeling heeft méér effect! Als je de laatste tijd ook maar iets te maken hebt gehad met onderwijs, zouden we er durven op wedden - of hopen althans - dat je al gehoord hebt van mindset van Carol Dweck: de manier [...]

Betrek alle leerlingen bij uitdagende activiteiten

11 januari 2016|Artikels hoogbegaafdheid, Artikels professionelen|

Drie zaken die lesgeven plezierig en verrijkend maken zodat het klasklimaat bevorderd wordt. Wanneer we de pedagogie van hoogbegaafd onderwijs gaan toepassen in àlle klassen kan dit leiden tot een totale verbetering van de gehele schoolpopulatie. Dat is het doel van het werk van Joseph Renzulli, een verrijkend proces dat [...]

De voordelen van versnellen

13 december 2015|Artikels hoogbegaafdheid, Artikels professionelen|

Zouden we dat wel doen, een jaartje overslaan? Er staat een jongen klaar in de startblokken om te 100m te racen. Hij is echt snel. In feite is hij de snelste loper van het atletiekteam. Om ervoor te zorgen dat niemand zich gekwetst voelt en omdat de jongen in [...]

Goed presterende relatieve onderpresteerders

24 november 2015|Artikels hoogbegaafdheid, Artikels ouders, Artikels professionelen|

Hoe ogenschijnlijk succesvolle hoogbegaafde leerlingen onder het niveau van hun potentieel blijven! Er is heel veel onderzoek dat aantoont dat er veel hoogbegaafde kinderen onderpresteerders zijn die hun maximale potentieel niet bereiken. Sommige verbergen hun capaciteiten om bij hun klasgenoten te horen; anderen zeggen ‘foert’ en raken amper door [...]

Leerlingen leren omgaan met wereldproblemen

20 oktober 2015|Artikels hoogbegaafdheid, Artikels professionelen|

Wat kan je als leerkracht doen als je leerling de wereld op zijn schouders laadt? Vele hoogbegaafde kinderen zijn momenteel volledig van slag door de gebeurtenissen die in het nieuws komen. De continue vluchtelingenstroom, de beelden van de oorlog in Syrië, de martelingen van IS zijn allemaal zaken die [...]

Wat heeft androgynie met hoogbegaafdheid te maken?

05 oktober 2015|Artikels hoogbegaafdheid, Artikels ouders, Artikels professionelen|

Waarom hoogbegaafde meisjes jongensdingen doen en jongens meisjesdingen… Wanneer je googelt op psychologische androgynie, vind je als definitie dat bij androgynie zowel mannelijke als vrouwelijke karaktereigenschappen in één persoon verenigd zijn. Op het gebied van genderidentiteit, is een androgyn persoon iemand die niet netjes past in de typisch mannelijke en vrouwelijke [...]