Caroline De Neve – iO-Hoogbegaafd

Caroline De Neve – iO-Hoogbegaafd

Coach

Ik ben Caroline, filosofe, mama van twee hoogbegaafde kinderen (van wie één uitzonderlijk hoogbegaafd), ervaringsdeskundige en begeesterd door de heerlijke complexiteit van het brein. Snel leren, intensiteit, perfectionisme, faalangst en hyperprikkelbaarheid, fixed mindset, fantasmen, existentiële problemen, uitbarstingen, … het komt allemaal in meerdere of mindere mate aan bod bij hoogbegaafden… Soms lijken ze meer op vulkanen, soms op een bruisende waterstroom, en soms ook op een wolkje dat hoog boven de aarde drijft. Maar één ding is zeker: het reguliere onderwijs vandaag vormt vaak een dam tegen het leerproces van deze kinderen, het is niet ingericht voor hersenen die top down denken en leren, die verschillende zaken tegelijk oppikken, die meer uitdaging en ingewikkelde materie nodig hebben. Ook vriendschap en existentiële vragen zijn vaak een uitdaging voor deze vroegrijpe breinen.

En daarbij help ik graag. Ik begeleid hoogbegaafd talent om zich goed te kunnen ontwikkelen en obstakels te overwinnen. Ik gebruik hiervoor een ruim assortiment aan vormen en materiaal: van individuele gesprekken, (werk)boeken en samen spelen tot filosofie, out-of-the-box-denken en werken vanuit creatieve verwondering. Ik organiseer ook groepssessies voor kinderen (6 tot 16 jaar) rond verhalen, creatief schrijven, lezen, wijsbegeerte, feminisme, … , maar ook thema-avonden voor ouders, lezingen voor professionals, …

Uit hoogbegaafde kinderen groeien volwassenen, die vaak pas op latere leeftijd ontdekken dat ze hoogbegaafd zijn. Puzzelstukjes vallen dan in elkaar. Vroege leerproblemen, weggezakt in het middelbaar onderwijs, steeds gejobhopt en nergens een juiste plek vinden, verkeerdelijk als autistisch gediagnosticeerd worden… Ontdekken dat je hoogbegaafd bent, kan je leven een nieuwewending geven. Ook hier kan een gesprek verlichting bieden.

Ik studeerde wijsbegeerte, volgde een verdiepings- en expertopleiding bij Hoogbloeier (expertisenetwerk in hoogbegaafdheid) en blijf mij verder verdiepen in dubbele diagnoses (ASS, ADHD, …), Uitzonderlijke Hoogbegaafdheid en de neurobiologie van intelligentie.

Email:
io-hoogbegaafd@hotmail.com

Tel:
+32 478 25 66 77

Adres:
Weidestraat 25, 9820 Merelbeke

Website:
www.io-hoogbegaafd.com

 • Advies

 • Beelddenken

 • Groepscoaching

 • Hoogsensitiviteit

 • Individuele coaching

 • Kampen

 • Mindset

 • Onderpresteren

 • Ontwikkelingsgelijken

 • Plusgroep

 • Positieve discipline

 • Schooladvies

 • Studiebegeleiding

 • Talentenfluisteraar

 • Thema-avonden

 • Existentiële moeilijkheden

2023-01-30T10:38:19+01:00

Hoogbloeier cvba

Adm.zetel: Tarbotstraat 23 - 9000 Gent

Phone: coachingsnetwerk: 0032 468 09 66 44