Drie manieren om het woord ‘hoogbegaafd’ uit te spreken

Drie manieren om het woord ‘hoogbegaafd’ uit te spreken

Hoe spreek jij het woord ‘hoogbegaafd’ uit?

Hoogbegaafd. Makkelijk om te typen. Moeilijk om uit te spreken.

Heb je je al heel onzeker en ongemakkelijk gevoeld wanneer je wist dat je het woord ‘hoogbegaafd’ zou moeten uitspreken, maar had je schroom omdat je niet wist hoe het zou ontvangen worden? En ben je bezorgd om wat de reactie van de luisteraar zou zijn? Voelde je dit ook zo aan wanneer je het moest uitleggen aan een onderwijzer of een psycholoog, mensen die hoogbegaafdheid zouden moeten kennen en begrijpen?

Je mag er zeker van zijn dat velen onder ons worstelen met hoe ze het woord ‘hoogbegaafd’ moeten uitspreken.

Meestal is dat één van die momenten waarop je wenste dat je kon weglopen van de situatie of dat je wenste dat het moment vlug voorbij zou gaan; als in: maak me maar wakker als het over is. Maar wanneer je hoogbegaafde kinderen hebt, weet je dat het regelmatig nodig is om de term ‘hoogbegaafd’ hoorbaar uit te spreken. En als je het moet verwoorden, hoe krijg je het voor elkaar? Hoe raak je door dat vervelende ogenblik?

Iedereen heeft zijn eigen stijl of trucjes om deze onvermijdelijke, nare situatie eerder tolereerbaar of minder vervelend te doorstaan. Soms gaan ze pijnlijk voorbij het woord wanneer het te pas komt.

Hieronder vind je de drie meest voorkomende manieren waarop mensen dat beladen woord uitspreken. Niet dat deze manieren tips of adviezen zijn, maar het laat je wel zien in welke stijl je zelf vervalt of welke stijl je de volgende keer wenst toe te passen als je nog eens het woord moet uitspreken.

  1. De angstige haas
    Deze benadering zorgt ervoor dat je jezelf helemaal oppept, de avond voor je het HB-woord moet gebruiken. Je zet jezelf een heet kopje kamillethee om de angst te verminderen. Je bidt dat je de nacht goed doorkomt; verdorie, je gaat zeker een goeie nachtrust nodig hebben om de vervelende opdracht van morgen te kunnen counteren. Je woelt in je bed, je legt je hoofd op je hoofdkussen en wacht… En het slaapmannetje gaat je voorbij. Nog erger, de gedachte aan morgen maakt je net klaarwakker. Opnieuw en opnieuw speelt het scenario in je slapeloze hoofd hoe je zal uitleggen dat je kind hoogbegaafd is. En dan sta je nog meer slaperig en moe op. Je sleept jezelf naar de ontmoeting en je tracht er het beste van te maken. Je bent aan het praten en je weet dat de tijd eraan komt om het woord uit te spreken en je hele gezicht wordt warm, je brein vervriest en je voelt je als in een mist. En lap, je zegt het. Het is gedaan. Het was niet eens zo moeilijk.

  2. De rond-de-pot-draaier
    Omdat je weet dat het woord ‘hoogbegaafd’ zelf het probleem is omdat het blijkbaar elektrische golven uitzendt die de haren van de luisteraar rechtop doen staan, besluit je om hoogbegaafdheid te verduidelijken zonder het woord ‘hoogbegaafd’ te gebruiken. Briljant. Een goed plan. Vervangingswoorden als ‘neurodiversiteit’, ‘hoogintelligent’, ‘academische voorsprong’, ‘intellectuele voorsprong’ of ‘hoogpresterend’ worden gebruikt om het hoogbegaafde deel uit te leggen en toch het twijfelachtige woord niet te hoeven zeggen. Gewapend met een lijst van vervangingsmogelijkheden bereik je je punt en je hebt zelfs nog een aantal woorden over voor de volgende keer. Shazam. Gelukt.

  3. De het-kan-mij-niet-meer-schelen-ouder
    “Hoogbegaafd, hoogbegaafd, hoogbegaafd!” Daar, je hebt het gezegd, zelfs drie keer. Je bent zo moedig. Jouw filosofie is om het kind bij zijn naam te noemen en je niet aan te trekken van wat andere mensen denken. Je vertelt het gewoon zoals het is en als de andere persoon dat niet leuk vindt of met zijn ogen rolt, dan is dat hun probleem omdat ze het helemaal verkeerd hebben. “Mijn kind is hoogbegaafd en het kan mij niet schelen wat jij denkt. Ze is zo geboren, ze is intelligent en ik heb haar niet gepusht, dus ik trek mij niets aan van wat jij denkt.” “Hoogbegaafd, hoogbegaafd, hoogbegaafd!” Wel… dat heb je goed gehoord!

In welke groep bevind jij je? Heb jij een unieke manier waarop je het woord ‘hoogbegaafd’ uitspreekt? Vertel het ons en deel jouw manier waarop je genante situaties tracht te voorkomen.

Vrij vertaald naar Trépanier, C. 
Crushing Tall PoppiesThree Ways to Say Gifted.
Copyright © 2016 Sabine Sypré, Hoogbloeier cvba, Gent – Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit artikel mag worden verveelvoudigd, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur: info@hoogbloeier.be. Online delen mag mits vermelding van auteur en link naar dit artikel.
2019-02-06T16:31:37+01:00

Hoogbloeier cvba

Adm.zetel: Tarbotstraat 23 - 9000 Gent

Phone: coachingsnetwerk: 0032 468 09 66 44