Bekijk Big Hero 6 door andere ogen!

Bekijk Big Hero 6 door andere ogen!

Familiefilms kunnen je helpen om in je gezin over hoogbegaafdheid te praten.

Deze maand is een nieuwe Disneyfilm gelanceerd in de Vlaamse bioscopen:
Big Hero 6. Het verhaal speelt zich af in een futuristische metropool genaamd San Fransokyo waar het veertienjarige genie Hiro Hamada woont. Hiro neemt graag deel aan robotgevechten. Zijn oudere broer Tadashi is echter bang dat Hiro zijn enorme potentieel aan het verspillen is en neemt hem mee naar het robotics-lab van zijn universiteit. Uiteraard ontspint er zich daarna een hele plot met de gebruikelijke helden en slechteriken van dienst.

Maar heel misschien kan deze film je helpen om in je gezin te praten over hoogbegaafdheid. Een aantal scènes nodigen uit tot een gesprek met je kinderen.

  1. Laat jouw kind fantaseren dat er een plaats bestaat zoals Nerd School, waar wetenschap bovenaan staat en je echt begrepen wordt. Nerdland.be van Lieven Scheire komt al aardig in de buurt! Stel je voor dat je er gewoon bijhoort zonder dat je moeite moet doen en dat het veilig voor je is zonder dat je continu waakzaam moet zijn.Kinderen moeten een veilige en betrouwbare plaats hebben om hun talenten te ontdekken en te ontplooiien als ze zich ontwikkelen en leren omgaan met de verschillen in onze wereld. Hoeveel tijd en energie wordt er nu door jouw kind besteed aan het steeds proberen erbij te horen? Hoeveel tijd gaat verloren aan het creëren van een veilige omgeving?
  2. Laat je kind eens nadenken wie zijn echte vrienden, ontwikkelingsgelijken en mentors zijn. Hiro, die heel edelmoedig en talentvol is, krijgt advies van zijn oudere broer Tadashi om zijn talenten op een rechtvaardige en juiste manier te leren gebruiken. De hele film is Hiro omgeven door mentors die een oogje op hem houden, zijn visie ondersteunen en ervoor zorgen dat hij niet te ver gaat tegen elke prijs.Naar wie gaan jouw kinderen als ze emotioneel vastzitten? Kunnen ze vijf volwassenen noemen die hen begrijpen en steunen?
  3. Praat met je kinderen over het geven en ontvangen van feedback. Ik heb het in een vorige nieuwsbrief al gehad over asynchrone ontwikkeling. Ook de karakters in Big Hero 6 zijn zo: ze weten dikwijls zoveel maar weten niet wat ze ermee moeten doen. Hiro’s mentors gaan vriendelijk om met hun bezorgdheid over het gedrag van Hiro.De vaardigheid om feedback te geven én te ontvangen kan conflicten verminderen en gelukkkig kan je deze vaardigheden aanleren. Hoe gaat jouw kind om met feedback van andere kinderen of van volwassenen? Hoe geeft je kind feedback aan anderen? Leer hen aan hoe ze feedback kunnen geven door bv. eens te googlen naar ‘sandwichfeedback’.
  4. Praat met je kind over wat er gebeurt als ze niet helemaal krijgen wat ze willen net op het moment dat ze het willen. We hebben allemaal onze vervelende momenten als de dingen niet lopen zoals we verwachten. En dan kan je boos worden, maar het kan je ook de energie geven om te vechten voor de dingen die er wel toe doen. In Big Hero 6 werken robots, kinderen en volwassenen om hun woede te leren beheersen en deze energie te leren gebruiken.Soms gaat het er niet over om welke keuze je maakt; het gaat om hoeveel controle je hebt over je eigen keuzes. Hoe handel jij als ouder als je niet krijgt wat je wilt? En wat heeft je kind dan van jou geleerd?
  5. Bespreek met je kind wat hun superkrachten zijn en hoe ze moeten leren doorzetten.
     De personages in Big Hero 6 hebben al zeer snel door dat ze echte talenten hebben, ze voelen zich geen bedrieger. Ze hebben een groot zelfbewustzijn en zelfvertrouwen, dat versterkt is door de tijd die ze hebben doorgebracht met ontwikkelingsgelijken. Deze zelfanalyse gebeurt continu tijdens de ontwikkeling van een hoogbegaafd kind, maar vaak hebben ze het gevoel dat ze hun sterke punten niet mogen uitspreken en hun talenten niet mogen tonen.Zelfbegrip is net de basis van een goede ontwikkeling van je talenten. Hoe kunnen we zorgen voor een veilige omgeving om deze talenten te mogen ontdekken en ontwikkelen? En hoe kunnen we deze talenten tot bloei laten komen door vooral te leren doorzetten!
  6. Leer je kind hoe ze hun hoogbegaafdheid moeten koesteren en goed moeten gebruiken, in plaats van ermee te koop te lopen. Je herkent het wellicht wel als ze zeggen: ‘Ik ben de slimste, de beste, de eerste,…’. Natuurlijk willen kinderen erkenning van hun capaciteiten. Dat doen we allemaal. Tijdens een actie-scene in Big Hero 6 zegt één van de karakters tegen een ander: “Gebruik die grote hersenen van jou en…”Zodra we weten wat onze gaven zijn, moeten we leren wanneer en hoe we ze kunnen inzetten. Hoe slaagt jouw gezin erin om dit zelfinzicht te bevorderen zodat ze niet naast hun schoenen gaan lopen?

 

Dus ik zou voorstellen: ga kijken naar Big Hero 6 met je hele gezin en let als ouder vooral op de manier waarop deze helden begeleid worden in hun ontwikkeling. En denk aan al de mogelijke conversaties die je zou kunnen doen met je kinderen na het bekijken van deze film.

Copyright © 2015 Sabine Sypré, Hoogbloeier cvba, Gent – Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit artikel mag worden verveelvoudigd, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur: info@hoogbloeier.be. Online delen mag mits vermelding van auteur en link naar dit artikel.
2019-02-06T16:31:39+01:00

Hoogbloeier cvba

Adm.zetel: Tarbotstraat 23 - 9000 Gent

Phone: coachingsnetwerk: 0032 468 09 66 44