De begeleiding van hoogbegaafde kinderen

De begeleiding van hoogbegaafde kinderen

Ouders die ontdekken dat hun kind hoogbegaafd is, zijn niet altijd blij en trots. Ze voelen zich soms voor een zware taak gesteld. Dit boek biedt talloze suggesties om hoogbegaafde kinderen te helpen om een goed zelfbeeld te ontwikkelen.

Professionals als leerkrachten, leerlingbegeleiders en pedagogen kunnen ook bijdragen aan een gezond zelfrespect en voldoende zelfvertrouwen van hoogbegaafde kinderen. Ze krijgen door dit boek meer inzicht in het gevoelsleven en de gedachtenwereld van hoogbegaafde kinderen.

De begeleiding van hoogbegaafde kinderen is het meest complete boek over het opvoeden van hoogbegaafde kinderen. Het zet de lezer aan tot nadenken en vermijdt de valkuil van ogenschijnlijk eenvoudige oplossingen die hooguit voor korte tijd werken. Omdat het om een zeer heterogene groep kinderen gaat, zullen hun opvoeding en begeleiding altijd maatwerk vragen. Daarvoor geeft dit boek een schat aan praktische tips en adviezen.

De oorspronkelijke uitgave A Parent’s Guide to Gifted Children is een bewerking van het in de Verenigde Staten bekroonde boek Guiding the Gifted Child. De auteurs zijn erkende deskundigen uit de praktijk van de begeleiding van hoogbegaafde kinderen. In deze vertaling is de tekst waar nodig aangepast aan de situatie in Nederland.

Wereldwijd het meest gelezen en hoogst gewaardeerde boek over de opvoeding van getalenteerde, creatieve en begaafde kinderen, geschreven vanuit het wetenschappelijk gefundeerde inzicht dat het emotionele welbevinden het meest bepalend is voor de levensloop en het levensgeluk van hoogbegaafde kinderen.

Inhoudsopgave van het nieuwe boek:

1 Hoogbegaafd, wat betekent dat
2 Kenmerken van hoogbegaafde kinderen
3 Communicatie: de sleutel tot relaties
4 Motivatie, enthousiasme en onderpresteren
5 Grenzen stellen en het aanleren van zelfdiscipline
6 Intensiteit, perfectionisme en stress
7 Idealisme, teleurstelling en depressie
8 De omgang met leeftijdgenoten en vrienden
9 Verhoudingen binnen het gezin
10 Individualiteit en morele ontwikkeling
11 Uitdagingen van het moderne ouderschap
12 Kinderen met een dubbele last
13 Signalering van hoogbegaafdheid op school
14 Op zoek naar passend onderwijs
15 Op zoek naar professionele hulp

De auteurs:

James T.Webb, Elizabeth A. Meckstroth en Stephanie S. Tolan

De oorspronkelijke uitgave Guiding the Gifted Child won in de Verenigde Staten de National Media Award van de American Psychological Association. De auteurs verrichtten baanbrekend werk op het gebied van de begeleiding van hoogbegaafde kinderen. De vertalers, die meer gepubliceerd hebben over hoogbegaafdheid, hebben deze uitgave toegespitst op de Nederlandse situatie.

Titel:
De begeleiding van hoogbegaafde kinderen
Een praktische gids voor ouders en andere opvoeders

Oorspronkelijke titel:
Guiding the Gifted Child
Ohio Psychology Press, ©1982

Auteur:
James T.Webb, Elizabeth A. Meckstroth en Stephanie S. Tolan
Vertaling en bewerking Karel Jurgens & Frank de Mink

Uitgeverij:
Koninklijke Van Gorcum BV, Postbus 43, 9400 AA Assen, © 2013

ISBN:
978-90-2325-126-2

Bestel uw boek hier!
2019-02-06T16:31:46+01:00

Hoogbloeier cvba

Adm.zetel: Tarbotstraat 23 - 9000 Gent

Phone: coachingsnetwerk: 0032 468 09 66 44