An Meerschout – TalentRijk

An Meerschout – TalentRijk

Coach

Ik ben An, coach binnen mijn praktijk TalentRijk. Daar wil ik anderen mee begeleiden een weg te zoeken naar oplossingen voor mensen die te maken krijgen met snelle, intense, creatieve en complexe denkers of wie zichzelf hierin herkent. Dit vertrekt vanuit kennis en inzichten die kunnen leiden tot groei en ontplooiing.

Via mijn kinderen en familieleden kwam ik in contact met het soms hobbelige parcours van hoogbegaafdheid. Beetje bij beetje kwam het besef dat dit op vele onduidelijkheden in mijn leven een antwoord gaf. Dit wakkerde mijn nieuwsgierigheid aan. Al gauw voelde ik hoe weinig bekendheid en opvangnetten er voor handen waren binnen en buiten de school en in zorgverlening. Als individu heb ik de gewoonte om antwoorden te zoeken in opleidingen, wat nu ook het geval was. Zo kwam ik, na een hele zoektocht en een aantal hulpverleners later, bij Hoogbloeier Gifted Academy terecht in de verdiepings- en expertopleiding. De wereld ging een stukje open en vele groeiprocessen in mijzelf, maar ook in mijn opvoedingswijze en schoolloopbaan van de kinderen, kwamen op gang. Een nieuwe ambitie was geboren!

Als logopedist werkte ik al vaker samen met scholen, was ik zorgcoördinator op een basisschool en zag ik heel wat mensen op zoek naar “zorg op maat”. Ook volwassenen blijken nog steeds op zoek naar deze zorg. Met alle opgedane kennis en inzichten wil ik nu op pad gaan met anderen om de draagvlakken rond hoogbegaafdheid te verstevigen.

“Er is aan mijn champagnefles geschud en nu moeten de bubbels eruit!”

Email:
an@talentrijk.be

Tel:
+32 472 36 98 63

Adres:
Frans Van der Steenstraat 146, 1750 Lennik

Website:
www.talentrijk.be

 • Advies

 • Groepscoaching

 • Individuele coaching

 • Mindset

 • Kleuters

 • Kinderen

 • Ouders

 • Volwassenen

 • Onderpresteren

 • Plusgroep

 • Schooladvies

 • Testen

 • Didactische niveaubepaling

 • Positive discipline

 • Dubbelbijzonder – leerproblemen

2023-01-12T14:10:16+01:00

Hoogbloeier cvba

Adm.zetel: Tarbotstraat 23 - 9000 Gent

Phone: coachingsnetwerk: 0032 468 09 66 44