Cheetah Weide – Plusklas voor kleuters met ontwikkelingsvoorsprong

Cheetah Weide – Plusklas voor kleuters met ontwikkelingsvoorsprong2021-12-08T16:34:41+01:00
Kaart wordt geladen...


Datum
11/01/2022 - 22/02/2022
09:30 - 11:30

Locatie
TalentRijk
Frans Van der Steenstraat 146
1750 Lennik
België

Categorie


In de Cheetah Weide ga ik aan de slag met een klein groepje sterke kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Er is ruimte voor hun eígen manier van denken, handelen en contact leggen. Signalen van zich ongelukkig voelen of psychosomatische klachten, frustraties en woede-uitbarstingen, moeilijk tot sociale contacten komen in de klas met leeftijdsgenootjes probeer ik hiermee op te vangen.

Tijdens een aantal voormiddagen leren ze hun potentieel ruimer te benutten. Ik ga aan de slag met verrijkingsmateriaal en verrijkingsopdrachten (~ omgaan met uitdagingen), leer ze omgaan met falen en realistische verwachtingspatronen, stimuleer hun creatieve denkvermogen, creëer een situatie waar ze in contact komen met ontwikkelingsgelijken, … Op deze manier leren sterke kleuters omgaan met hun leerkuil, uitdagingen aangaan en falen, en probleem-oplossend denken. Bovendien krijgen ze de kans om met ‘peers’ (ontwikkelingsgelijken) aan de slag te gaan om hun sociaal-emotionele ontwikkeling te oefenen. Er is ook oog voor samenwerken en groepsdynamiek.

Vanaf januari 2022 worden de  ”ploeterklassen” georganiseerd in een kleine groep (4 à 5 kinderen) om onze snelle kleuters een 7-tal dinsdagvoormiddagen aan te bieden waarin ze hun potentieel ruimer dan in het klasgebeuren leren benutten.

Inschrijven kan via e-mail: an@talentrijk.be

Graag een korte beschrijving van uw kind, geboortedatum, school waar uw kind school loopt.

Indien ouders liever eerst eens op intakegesprek komen, gelieve dit dan te vermelden en dan plannen we een afspraakmoment.

Data:

  • Dinsdag 11 januari 2022
  • Dinsdag 18 januari 2022
  • Dinsdag 25 januari 2022
  • Dinsdag 1 februari 2022
  • Dinsdag 8 februari 2022
  • Dinsdag 15 februari 2022
  • Dinsdag 22 februari 2022

Telkens aanvang 9u.30 en einde om 11u.30

Na de reeks wordt een groepsgesprek met de ouders georganiseerd.

Cheetah Weide - Plusklas voor kleuters met ontwikkelingsvoorsprong

Hoogbloeier cvba

Adm.zetel: Tarbotstraat 23 - 9000 Gent

Phone: coachingsnetwerk: 0032 468 09 66 44