Aangepast onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen?

Hoogbegaafdheid is een zeer complex gegeven waarover heel wat verteld kan worden. Misschien heb je wel al gehoord van hoogbegaafdheid, maar besef je nog niet dat die ene rebelse leerling die onderpresteert misschien ook wel eens hoogbegaafd zou kunnen zijn. Hoe moet je met deze kinderen omgaan? En hoe moet je het dan aanpakken in de klas? Als leerkracht weet je niet altijd hoe eraan te beginnen.

Onderwijs op maat is niet alleen belangrijk voor leerlingen die wat achter blijven, maar evengoed voor leerlingen aan de andere kant van de curve. Hoogbegaafde kinderen hebben speciale pedagogische en didactische behoeften en zijn op jouw school dus evengoed een doelgroep als al die andere kinderen. Zij hebben nood aan een leraar die in staat is hun educatieve behoefte te herkennen, te begrijpen en daarop gepast te reageren.

Hoogbloeier biedt verschillende opleidingsmodules aan, steeds met het oog op aangepast onderwijs aan hoogbegaafden. Indien u meer wilt weten over hoe les te geven aan hoogbegaafde leerlingen, hoe ze te herkennen, hoe onderpresteerders te motiveren,… loont het de moeite ons te vragen voor één of meerdere van onderstaande modules.

 • Wat is hoogbegaafdheid?
 • Welke wetenschappelijke theorieën zijn er die bruikbaar zijn voor de school? • Wat is het verschil met hoogintelligentie?
 • Welke zijn de verschillende typen van hoogbegaafde leerlingen?
 • Is er een link met hooggevoeligheid,…?
 • Hoe kan je hoogbegaafde kinderen herkennen op school?
 • Welke screeningsinstrumenten bestaan er om in een hele klas vermoedens te krijgen van hoogbegaafdheid?
 • Hoe kan je deze vermoedens bevestigen met een signaleringsprotocol?
 • Wanneer screen je best,…?
 • Welke vormen van versnellen bestaan er?
 • Welke criteria moet je in overweging nemen?
 • Hoe gaat dit praktisch in zijn werk?
 • Wat zijn de valkuilen?
 • Bestaan er methodes die het makkelijker en meetbaar maken of een kind klaar is om te springen naar een hogere klas?
 • Hoe gaan we die procedure inschrijven in het zorgbeleid,…?
 • Wat is de leerstijl van een hoogbegaafde leerling?
 • Hoe kan je dit rijmen met de reguliere leerstof?
 • Hoe moet je aangepast onderwijs aanbieden?
 • Wat is compacten?
 • Waaraan moet goede verrijkingsleerstof voldoen?
 • Welke materialen bestaan er,…?
 • Sterke leerlingen uitdagen met de taxonomie van Bloom!
 • Door vragen en opdrachten in een les op te nemen die zowel een beroep doen op het ‘lagere orde-denken’ als het ‘hogere orde-denken’, wordt tijdens de les op het gehele cognitieve domein een beroep gedaan, m.a.w. je bereikt er àlle leerlingen mee. Ook de sterkere leerlingen worden erdoor uitgedaagd.
 • Hoogbloeier heeft een praktisch hulpmiddel ontwikkeld om je gewone lessen (wereldoriëntatie, rekenen, taal,…) up te graden zodat je zowel de tragere als de sterkere leerlingen hiermee bereikt. In deze module leren we je niet alleen de theorie aan, maar ook hoe je dit praktisch aanpakt.
 • Hoe leer je (àlle, niet alleen hoogbegaafde) kinderen durven, falen en werken?
 • De manier waarop je denkt over intelligentie beïnvloedt jouw prestaties in een positieve zin (groeimindset: ik durf) of eerder negatieve zin (vaste mindset: ik probeer niet eens).
 • Hoe kan je een leerling in de klas op weg naar een groeimindset helpen, waardoor het leert te durven, waardoor het van falen kan leren, waardoor het leert dat inspanningen leveren erbij hoort?
 • Een preventieve aanpak tegen onderpresteren!
 • Hoe motiveer je onderpresteerders?
 • Zit u als leerkracht op school met de handen in het haar omdat u niet weet hoe een onderpresterend, hoogbegaafd kind opnieuw te motiveren, dan vertellen we u meer over het proces van onderpresteren en wat u als leerkracht in de klas kan gaan doen.
 • U komt te weten hoe je onderpresterende kinderen en jongeren kunt herkennen, hoe je ze kan signaleren in school, maar ook hoe je dit proces kan gaan omkeren.
 • Hoe herken je een hoogbegaafde leerling die tegelijkertijd ook een leer- of gedragstoornis heeft?
 • Wat doe je met comorbiditeit nl. hoogbegaafd én ad(h)d, hoogbegaafd én autistisch, hoogbegaafd én dyslectisch,…?
 • Hoe herken je ‘beelddenkers’?
 • Veel hoogbegaafde kinderen hebben een primaire voorkeur voor visueel-ruimtelijk denken. Zij leren op een andere manier dan meestal in het onderwijs wordt aangeboden.
 • Hierdoor kampen zij dikwijls met automatiseringsproblemen (tafels, spelling, kloklezen), maar hebben zij ook problemen met tijd en planning.
 • U komt te weten hoe je jonge ‘beelddenkende’ kinderen kunt herkennen, hoe ze zijn als leerling in de klas, maar vooral ook hoe je in de klas kunt inspelen op deze manier van denken en hoe te remediëren bij automatiseringsproblemen.

Tarieven

 • per module ±1,5 uur: €180,- forfait (excl. BTW 21%)” (i.e. €217,8 incl. BTW)
 • pedagogische studiedag ± 3 uur: €360,- forfait (excl. BTW 21%)” (i.e. €435,3 incl. BTW)
 • transportvergoeding: € 0,35/km

Van elke module of pedagogische studiedag wordt een factuur gemaakt.

Wilt u meer informatie of een afspraak maken, neem dan telefonisch contact op of per mail:
tel. 0032 (0) 9 398 06 33 of mail naar info@hoogbloeier.be.