Hoogbegaafd? Begin vroeg genoeg met je studiekeuze!

Veel hoogbegaafde jongeren zijn inderdaad wel goed in heel veel vakken en dit maakt het moeilijk om een goede studiekeuze te maken. Ze worden multipotentieel genoemd of ook nog multigetalenteerd. Omdat ze dikwijls niet goed weten wat hun passie is, worden ze door hun omgeving (ouders, leerkrachten,…) meestal in een studierichting geduwd die tot een job leidt die goed verdient en die ze ook echt wel zullen kunnen uitoefenen, maar waar ze geen echte passie voor hebben. Dit heeft nogal dikwijls tot gevolg dat ze zo’n tien jaar later met een burnout eindigen.

‘Ik ben in best wel veel vakken goed, maar hoe moet ik dan een keuze maken?’
‘Ga dan voor ingenieur of rechten, dat verdient tenminste goed!’

Niet alleen succesvolle hoogbegaafden, ook jongeren die onderpresteren weten vaak niet wat hun talenten en passies zijn. Ook voor hen kan dit programma een verrijking zijn om opnieuw gemotiveerd te raken.

In een viertal wekelijkse sessies wordt bekeken welke talenten de jongere heeft. Daarnaast wordt ook naar zijn waarden gepeild bij een eventuele job later. Inzicht in interesses en vaardigheden maakt het geheel af en zorgt ervoor dat de jongere een positieve keuze kan maken voor een bepaalde studierichting. Deze sessies gaan door in de praktijkruimtes van onze medewerkers. De jongere krijgt zijn eigen werkboek mee naar huis.

Tarieven

  • intakegesprek op kantoor of bij u thuis: eerste halfuur gratis, daarna € 65,- per uur, incl. 21% BTW
  • coachingstraject van 4 sessies: €260,- forfait, incl. 21% BTW
    excl. werkboek: €15,-
  • transportvergoeding: € 0,35/km

Er wordt telkens een factuur gemaakt met betaling per overschrijving.

Een gemaakte afspraak kan tot uiterlijk 24 uur van te voren kosteloos worden gewijzigd of geannuleerd.
Voor een vergeten of niet-afgezegde afspraak wordt € 30,- per uur extra in rekening gebracht.

Wilt u meer informatie of een afspraak maken, neem dan telefonisch contact op of per mail.
tel. 0032 (0) 9 398 06 33 of mail naar info@hoogbloeier.be.