Ben jij ook een kangoeroe voor onze plusgroep?

Je kind loopt er ongelukkig bij en zit niet goed in zijn vel. Elke morgen staat het met een beteuterd gezicht op en stelt het de vraag of het echt naar school moet. Je kind klaagt dat het zich verveelt op school, dat de leerstof veel te makkelijk is of dat het geen vrienden heeft. Je telt alweer de dagen af tot de volgende vakantieperiode, hopend dat het dan weer beter zal gaan.
Wellicht heeft je kind hoofd- of buikpijn. Je gaat ermee naar de huisarts, maar die vindt niets. Alweer niets! Psychosomatische klachten dan maar? Maar wat doen we dan met die slaapproblemen? Elke avond opnieuw gaat je zoon slapen met alle problemen van die dag in zijn hoofd. Hij blijft maar malen en piekeren en klaagt voortdurend dat zijn hoofd niet stil staat. Uiteindelijk laat je hem weer bij jou in bed kruipen, maar eigenlijk vind je dat niet fijn en wou je stiekem dat je zoon zichzelf tot rust kon brengen. Want nu lig ook jij te piekeren.
En je dochter is een engeltje op school, maar thuis is het de hel. Alle frustratie van de hele dag komt er in één gulp uit. Heel misschien denk je zelfs eens dat je het liefst ‘gewone’ kinderen had. Die hoogbegaafdheid geeft toch alleen maar problemen in ons gezin!

Wat zou je ervan denken als je kind weer met een glimlach opstond? Dat het gelukkig is en weer net dat vrolijke kind zoals het was toen het nog een peuter was. Wat zou je ervoor over hebben om ’s avonds na school rust te hebben, dat je kind blij van school komt en vertelt over de fijne dingen die het heeft meegemaakt? Misschien wordt je kind zo sterk, zo stevig in zijn schoenen dat het zelf op zoek gaat naar uitdaging, dat het zelf de leerkracht durft aanspreken als het zich verveelt op school? Hoe zou het voor je zijn als je zoon of dochter van aanpakken weet en zou opgroeien als een zelfsturend, autonoom kind, vol goesting om te leren?

Onze plusgroep biedt de oplossing: samen met andere hoogbegaafde kinderen werken ze aan een positief zelfbeeld, aan eventuele faalangst, aan manieren waarop ze om kunnen gaan met problemen die eventueel voortvloeien uit hun anders-zijn. Ze leren er dat anders-zijn ook normaal is en dat er nog kinderen zijn zoals zij. We leren hen niet op te geven zodra iets moeilijk is, maar door te zetten en over hun frustraties heen te komen. We leren ze durven! En dit alles in een kleine groep, in een veilige omgeving en op een leuke, uitdagende wijze die niet gelinkt is aan of ook maar enigszins lijkt op school!

Onze plusgroeptrajecten bestaan uit vijf sessies per trimester die samen één geheel vormen. Deze plusgroeptrajecten hebben als doel hoogbegaafde kinderen te stimuleren om hun eigen leerproces in handen te nemen. De kinderen vormen dan ook een vaste groep voor het hele traject waarin ze op een veilige manier kunnen leren falen of geconfronteerd worden met hun problemen.

Misschien denk je nu:

 • Ja, maar, het is toch duur voor een bezigheid, voor een jeugdactiviteit. Weet dan dat het helemaal geen bezigheidstherapie is, maar wel degelijk een vorm van groepscoaching. Ze leren er iets fundamenteels dat hen een basis geeft voor de rest van hun leven. Hierop kunnen ze voortbouwen. Je investeert nú voor een beter leven later.
 • Ja, maar, ze kunnen de voetbal geen vijf keer missen. Maar als ze die vijf keer naar de voetbal blijven gaan, dan blijf je thuis met een probleem zitten. Je kind blijft ongelukkig, wat misschien nog zal verergeren en dan moet je kind een individueel traject volgen dat veel meer tijd vraagt en ook duurder is.
 • Ja, maar, mijn kind wil niet naar zoiets. Jij bent toch de ouder? Jij hebt het stuur in handen. Jij beslist nu in zaken zodat ze later goed zelfstandig worden. Vertel hen dat het leuk is, of laat ze eens proeven op onze plusgroepproever.

Informatiesessie

Regelmatig organiseren we tijdens het jaar een informatiesessie voor de ouders, meestal net voor het starten van een nieuwe reeks. Op zo’n infosessie krijgen de ouders uitleg over de werking van de plusgroep. Je kan dan met één van onze medewerkers praten om te zien of je kind baat zou hebben bij deze plusgroep.

Programma plusgroep

Volgende zaken komen regelmatig terug in de plusgroep:

Door het ontwikkelen van je kwaliteiten, krijg je een passie voor leren. Er wordt de kinderen duidelijk gemaakt dat intelligentie niet een vaststaand feit is, maar dat je dit kunt ontwikkelen. We leren hen een vaste mindset om te buigen in een groei-mindset.
Door middel van denkspelletjes leren de kinderen hun frustratieniveau te vinden en overheen te stappen. Ze leren hoe ze verschillende strategieën kunnen herkennen en hoe ze dit kunnen opbouwen. Maar bovenal leren ze hoe ze deze strategieën van een gewoon denkspelletje kunnen gebruiken in tal van andere situaties in hun leven.
Eenvoudige mindfulnesstechnieken worden aangeleerd zodat de kinderen hun gevoelens zoals frustratie, verdriet, spanning,… leren herkennen, leren aanvaarden en hierdoor leren het lichaam te ontspannen in stressvolle situaties.
Het ontdekken, aanleren en ontwikkelen van creatieve denkvaardigheden waardoor ze leren flexibel om te gaan met veranderende omstandigheden: problemen oplossen, kansen zien en benutten.
Om succesvol te zijn heb je drie verschillende denkvaardigheden nodig: analytische intelligentie, creatieve intelligentie en praktische intelligentie. Iedereen heeft in meerdere of mindere mate elk van deze drie denkvaardigheden tot zijn beschikking, maar het is heel zeldzaam dat iemand ze alle drie even goed beheerst. We leren ons eigen voorkeur en die van de anderen kennen en leren zo samen te werken om tot efficiëntie te komen.
In de reguliere klas worden veelal enkel de lagere-orde denkvaardigheden ontwikkeld zoals kennis verwerven, deze kennis begrijpen en het toepassen van deze kennis. Het ontwikkelen van hogere-orde-denkvaardigheden komt weinig aan bod. Daarom worden hier hogere-orde-denk- en doevragen aangeboden zodat ook deze vaardigheden (analyseren, evalueren en creëren) verder kunnen worden ontwikkeld.
Door na te denken over filosofische kwesties, krijgen de kinderen meer inzicht in filosofische vragen waar niet meteen een eenduidig antwoord op bestaat. Vragen als ‘Wat is vriendschap?’, ‘Hoe zou het zijn als er geen regels bestaan?’ of ‘Wat is slim-zijn?’ Hierdoor leren ze tegelijkertijd luisteren naar anderen, reflecteren op hun eigen kennis en wordt hun creatieve denken nog meer aangesproken.
 • denkhoeden van De Bono
 • volle hoofdenboek
 • inzicht in de werking van het brein
 • de Kracht in jezelf
 • fysiologie van excellentie
 • andere…

Praktisch

De plusgroep komt regelmatig bijeen op zaterdagvoormiddag van 9.30u tot 12.00u of op woensdag- of zaterdagnamiddag van 14.00u tot 16.30u, uren en data afhankelijk van de regio. We beschikken over de benodigde faciliteiten in de ruimte waar de plusgroep doorgaat. De adressen en data vind je in de agenda voor kinderen.

We  organiseren steeds een reeks van 5 bijeenkomsten per trimester. Het is de bedoeling dat een kind het volledig traject van deze 5 bijeenkomsten volgt omdat hetgeen er geleerd wordt een aansluitend geheel is gedurende het traject.

Aanmelding

Vooraleer een kind wordt toegelaten tot de plusgroep is een intakegesprek met de ouders noodzakelijk. Op basis van de informatie uit dit intakegesprek en eventueel – maar niet noodzakelijk vereist – een eerder afgenomen IQ-test, kan een kind worden aangenomen. Leerproblemen of een ontwikkelingsstoornis hoeft niet meteen een hindernis te vormen bij de toelating, zolang uw kind zelfstandig kan functioneren in een groep. Bij twijfel omtrent de hoogbegaafdheid of functioneren van uw kind, kan een observatiemoment worden voorgesteld.

Leeftijden

Wanneer een kind gaat meedoen aan de plusgroep wordt in principe een engagement aangegaan voor het gehele traject van vijf sessies. De leeftijd is beperkt tot de lagere school, samen in één groep. Onze medewerkers staan u graag te woord als u een kind wenst in te schrijven. Dus aarzel niet om ons te contacteren!

Tarieven

 • Intakegesprek op kantoor of bij u thuis: eerste halfuur gratis, daarna € 65,- per uur
 • Plusgroep voor het een traject van vijf sessies: € 200,- incl. 21% BTW
  kosten voor materiaal en drankje zijn inbegrepen
  kinderen uit hetzelfde gezin krijgen een korting van 25%.

Wilt u meer informatie of een afspraak maken, neem dan telefonisch contact op of per mail.
tel. 0032 (0) 9 398 06 33 of mail naar info@hoogbloeier.be.