Durven kan je leren, jawel, al denk je nu misschien nog van niet!

Hoogbloeier leert je hoe je uitdagingen durft aan te gaan, hoe je kunt leren uit je falen, hoe je gaat groeien! Niet echt natuurlijk, maar jouw brein, motivatie en doorzettingsvermogen laat groeien… Je leert over vaste en groeimindset, twee belangrijke manieren van denken die ervoor zorgen of je nu wel of niet durft!

Heel veel hoogbegaafde kinderen krijgen al van kindsaf een stempel van ‘bolleboos’ of ‘slimmerik’ opgeplakt. Dat gebeurt onbewust, door goedbedoelde opmerkingen te krijgen van ouders zoals ‘Waw, jij bent daar goed in!’ of van leerkrachten ‘Waw, jij kunt dat snel!’. 
Maar de manier waarop je kinderen prijst kan juist nefast zijn voor hun zelfvertrouwen en het ontwikkelen van hun talenten. Stel je voor dat je je hele jonge leven al opmerkingen krijgt over je intelligentie, welke overtuigingen worden dan niet vastgezet in het denken van dit kind:

Ik ben slim → Dus moet ik alles meteen kunnen en weten → Dus als ik iets niet kan dan lijk ik dom → Dus mag ik niet falen of ik lijk dom → Dus ga ik maar vast elke uitdaging uit de weg zodat mijn slim-zijn bevestigd blijft.

Deze, veelal onbewuste, achterliggende redenering kan verklaard worden met de theorie van mindset: fixed and growth mindset. Eens je doorhebt wat dit is, besef je pas hoeveel dit te maken heeft met motivatie, doorzettingsvermogen en een realistisch zelfbeeld.

De manier waarop je denkt over intelligentie beïnvloedt jouw prestaties in een positieve zin (groeimindset: ik durf) of eerder negatieve zin (vaste mindset: ik probeer niet eens).

Hoogbloeier helpt je kind (of leerling in de klas als je leerkracht bent) op weg naar een groeimindset, waardoor het leert te durven, waardoor het van falen kan leren, waardoor het leert dat inspanningen leveren erbij hoort. Een groeimindset is de basispreventie tegen onderpresteren!

Mindsettraining in groep

Regelmatig worden er mindsettrainingen in groep gegeven in vakantieperiodes. Er zijn trainingen zowel voor lagereschoolkinderen als voor jongeren. Deze trainingen worden gevolgd in kleine groepjes van max. 6 kinderen of jongeren per begeleider.

Tijdens een intakegesprek wordt bekeken of een individuele of groepsmindsettraining het beste de noden dekt. Het is aangewezen dat de ouders zich ook informeren wat betreft groeimindset zodat zij in hun opvoeding de juiste aanpak hanteren. Op die manier verkrijgen we maximale leerwinst. Bij de mindsettrainingen in groep wordt daarom aan de ouders gevraagd om één voormiddag een sessie voor ouders bij te wonen waarbij we u het inzicht in vaste en groeimindset uitleggen en waarbij we in groep gaan oefenen in het bevorderen van een groeimindset bij uw kind.

Individuele mindsettraining

Soms lukt het echter niet om deel te nemen aan onze groepsmindsettrainingen omwille van de data of omwille van het feit dat het kind nogal verlegen is. Uiteraard is het dan ook mogelijk om jouw kind een individuele begeleiding te geven voor deze mindsettraining. Neem hiervoor contact op met één van onze partners.

Tijdens een intakegesprek wordt bekeken of een individuele of groepsmindsettraining is aangewezen.

In zeven wekelijkse sessies wordt de mindsettheorie aan het kind of de jongere aangeleerd. Deze sessies gaan door in de praktijkruimtes van onze medewerkers). Het kind/jongere krijgt zijn eigen werkboek mee naar huis.

Het is aangewezen dat de ouders zich ook informeren wat betreft groeimindset zodat zij in hun opvoeding de juiste aanpak hanteren. Op die manier verkrijgen we maximale leerwinst. U kunt hiervoor een extra adviesgesprek aanvragen waarin het inzicht in vaste en groeimindset persoonlijk aan u wordt uitgelegd en adviezen worden gegeven voor uw persoonlijke situatie. Of u kunt een thema-avond over het onderwerp bijwonen.

Tarieven

  • Intakegesprek op kantoor of bij u thuis: eerste halfuur gratis, daarna € 65,- per uur, incl. 21% BTW
  • Mindsettraining in groep: €200,- incl. 21% BTW
    incl. drankje, koekje en werkboek.
  • Individuele mindsettraining: € 65,- per uur, incl. 21% BTW
    excl. werkboek: €15,-
  • Transportvergoeding: € 0,35/km

Er wordt telkens een factuur gemaakt met betaling per overschrijving. Een gemaakte afspraak kan tot uiterlijk 24 uur van te voren kosteloos worden gewijzigd of  geannuleerd. Voor een vergeten of niet-afgezegde afspraak wordt € 30,- per uur  in rekening gebracht.

Wilt u meer informatie of een afspraak maken, neem dan telefonisch contact op of per mail:
tel. 0032 (0) 9 398 06 33 of mail naar info@hoogbloeier.be.