En dan heb je een vermoeden…

Je hebt als ouder een vermoeden dat je kind wel eens hoogbegaafd zou kunnen zijn. Alleen durf je dat tot nu toe niet eens uit te spreken. Misschien verklaren je vrienden je wel voor gek of ben je bang door de juf of meester als pushende ouder te worden aanzien? Toch blijft dit gevoel knagen en zou je maar wat graag een bevestiging (of op zijn minst een ontkenning, zodat je verder kan kijken) willen krijgen. Hoogbloeier kan je daarbij helpen door een uitgebreide IQ-test af te nemen bij je kind.

Binnen Hoogbloeier focussen wij ons niet enkel op het IQ-cijfer om te bepalen of een kind al dan niet hoogbegaafd is. Hoogbegaafdheid omvat zoveel meer dan een enkele IQ-score van meer dan 130. Het gebeurt ook regelmatig dat hoogbegaafde kinderen lager scoren op deze test. De kans bestaat dat ze onderpresteren, geen zin hebben om mee te werken, faalangstig zijn … waardoor ze soms niet naar hun beste kunnen presteren op de test.

Verloop van de test

Via de Wechsler intelligentietesten (WPPSI voor kleuters en WISC voor kinderen en jongeren) afgenomen door één van onze psychologen, kunnen wij bij je kind eventuele hoogbegaafdheid diagnosticeren. Bij het testen van intelligentie wordt verder gekeken dan alleen een hoog IQ, maar worden er meteen ook handvatten aangereikt om het kind verder te begeleiden. Voor ons ligt het nut van de testafname dan ook niet bij het kunnen bepalen van dat cijfertje. Al onderkennen we wel dat in sommige gevallen dit cijfertje net de deur opent naar extra uitdaging in schoolcontext.

Om een beeld te krijgen van het kind dat moet getest worden vragen wij om als ouder eerst, zonder het kind, op intakegesprek te komen. Tijdens dit gesprek kunnen we dan beoordelen of een IQ-test inderdaad een meerwaarde zou zijn voor de hulpvraag waarmee u zit. Dit intakegesprek zit niet vervat in de prijs van de testafname.
Net omdat wij ervan overtuigd zijn dat een totaalbeeld van het kind zoveel belangrijker is dan het cijfer op zich starten we deze afname met een observatiemoment. Hierbij worden aan de hand van een spelmoment een aantal aspecten verder uitgediept. Afhankelijk van het kind zelf wordt dit aansluitend of apart van de testafname gedaan. Door deze voorafgaande observatie raakt het kind reeds met de psychologe en de testomgeving vertrouwd zodat de test in zo optimaal mogelijke omstandigheden kan worden afgenomen. Onze psychologen zijn ook specialisten op gebied van hoogbegaafdheid en kennen de valkuilen waarmee het testen van hoogbegaafde kinderen kan gepaard gaan.
Een testafname is voor ons een moment waarop de vaardigheden van het kind in kaart kunnen worden gebracht. We kunnen hierbij in eerste instantie denken aan de kwaliteiten die door de test zelf in cijfertjes worden gegoten. Maar nog belangrijker zijn de vaardigheden die af te leiden zijn uit de manier waarop het kind zich gedraagt tijdens de testafname.
Zo geeft de afname van de test ons een zicht op volgende zaken:

 • Doorzettingsvermogen
 • Faalangst
 • Onderpresteren
 • Concentratievermogen
 • Creatief denken
 • Motivatie
Uiteraard is het belangrijk dat je als ouder feedback krijgt over de info die wij verkregen hebben uit deze testafname en de observatie. Daarom wordt er achteraf ook een gesprek met de ouders gepland om het verslag te bespreken en eventuele adviezen mee te geven.

Op basis van de resultaten en de bevindingen uit de afname kan, indien gewenst, een traject worden voorgesteld om het kind verder te begeleiden. Ook kan ervoor gekozen worden om ons in te schakelen om deze resultaten en de daaruit voortvloeiende adviezen te bespreken met de school.

Tarieven

 • Intakegesprek op kantoor of bij u thuis: eerste halfuur gratis, daarna € 65,- per uur
 • Prijs voor testafname: €475,- forfait, incl. BTW.
  incl. voorafgaande observatie van het kind;
  incl. testafname op zich;
  incl. verslag;
  incl. bespreking van het verslag (1 uur).
 • Adviesgesprek op school: € 65,- per uur
 • Transportvergoeding: € 0,35/km

Er wordt een factuur gemaakt na het intakegesprek en eventueel na een vervolggesprek op school met betaling per overschrijving.

Een gemaakte afspraak kan tot uiterlijk 24 uur van te voren kosteloos worden gewijzigd of  geannuleerd.
Voor een vergeten of niet-afgezegde afspraak wordt € 30,- per uur  in rekening gebracht.

Wilt u meer informatie of een afspraak maken, neem dan telefonisch contact op of per mail:
tel. 0032 (0) 9 398 06 33 of mail naar info@hoogbloeier.be.