Bouw aan je zelfvertrouwen via je talenten

Blij met mij!™ is een krachtige training voor kinderen van 6-12 jaar én hun ouders. Een kindertraining die het zelfvertrouwen versterkt door de talenten van de kinderen centraal te stellen. Hoogbloeier past alle principes van de Blij met mij!™-training toe, maar spitst ze toe op de specifieke noden van hoogbegaafde kinderen en hun ouders.

Wat willen we met Blij met mij!™ bereiken?

Ieder kind heeft talenten, krachten en ontwikkelingspotentieel. Niet ieder kind herkent en erkent die bij zichzelf. Het is onze missie om een kind (spelenderwijs) te leren ontdekken: “Ik ben ik, leuk hé!?”

Hoe pakken we het aan?

Met de kindertraining Blij met mij!™ zorgen we dat kinderen lekker in hun vel komen te zitten. Kinderen leren op een ongedwongen manier hun eigen talenten en krachten (h)erkennen. Ouders spelen een belangrijke rol bij het zelfbeeld van kinderen. Daarom betrekken we de ouders nadrukkelijk. Zij krijgen handvatten om op een andere manier naar hun kind te kijken en om het kind te kunnen ondersteunen bij het zien en ontwikkelen van de eigen kracht.

Blij met mij!™ is een veranderingsproces op maat voor ouders én kinderen. Vanuit een positieve insteek ontstaat er ruimte voor nieuwe inzichten en nieuwe dynamieken bij het kind zelf, maar ook in relatie tot anderen. De effecten blijken tot lang na de kindertraining door te werken.

Hoe worden de ouders betrokken?

  • vooraf is er met de ouders een kort telefonisch intakegesprek
  • aan het eind van elke kinderbijeenkomst is een moment met de ouders en kinderen samen. Ouders kunnen dan ervaren wat we gedaan hebben en hoe ze dat samen met hun kind de komende week thuis kunnen voortzetten
  • er zijn drie ouderavonden, waarin het vooral gaat over hoe ouders hun kind kunnen steunen
  • de laatste avond is bedoeld om te weten hoe de ouders de effecten van de training vast kunnen houden in het gezin

Natuurlijk zijn er nog meer belangrijke volwassenen in het leven van een kind. Denk aan grootouders, plusouders, leerkrachten, oppas, zwemjuf, buren, ooms en tantes. Ook zij zijn van harte welkom op de avonden van de kindertraining en aan het eind van elke bijeenkomst. Zo kunnen ouders en andere “helpers” een kring vormen om de kinderen heen. En dat helpt enorm!

Begeleiders

Sofie Mertens – ervaren Blij met mij!™-trainer
Liesbet Vercamer – zaakvoerder/coach bij hoogbloeier

Meer weten over Blij met mij!™?

Marianne Rietveld in Nederland geeft al enkele jaren de trainingen en schreef er dit artikel over in Gifted@248. Hoogbloeier werkt nauw samen met Marianne.

Els Pronk over Blij met mij!™ in Gifted@248.

Bekijk ook volgende video van Els Pronk over de effecten van de Blij met mij!™ – training

Praktisch

De Blij met mij! – training bestaat uit 5 kindernamiddagen en 3 ouderavonden. De kindernamiddagen gaan door op woensdagnamiddag van 13u30 tot 16u,  de ouderavonden van 19u tot 21u.

Tarieven

  • per reeks, per kind: €450,- incl. 21% BTW
  • tweede kind van hetzelfde gezin: €350,- incl. 21% BTW

Wilt u meer informatie of een afspraak maken, neem dan telefonisch contact op of per mail:
tel. 0032 (0) 9 398 06 33 of mail naar info@hoogbloeier.be.