Aanbod hoogbegaafde volwassenen

Aanbod hoogbegaafde volwassenen

Met Hoogbloeier hebben we een ruim begeleidingsaanbod voor kinderen, jongeren en hun ouders. Maar vaak komen ouders er via hun kinderen achter dat zij zelf ook hoogbegaafd zijn. Anderen worden op het spoor gezet van hoogbegaafdheid door feedback op het werk of naar aanleiding van een bore-out. Wanneer je er pas op volwassen leeftijd achter komt dat je hoogbegaafd bent, roept dit veel vragen op: “Hoezo hoogbegaafd? Ik heb net een heel hobbelig schoolparcours afgelegd”, “Ik snapte nooit waarom alles voor andere zo makkelijk ging, terwijl het voor mij steeds zo ingewikkeld was”, “Aha, dat verklaart wel veel van wat ik tegenkwam in mijn leven”.

Vaak vraagt het wel wat tijd om het ‘label’ hoogbegaafdheid een plaats te geven. Voor veel mensen betekent dit toch wel een stevige omwenteling in hun zelfbeeld. Wie met vragen zit hierover, kan bij verschillende partners (https://hoogbloeier.be/levenslang-hoogbegaafd) van Hoogbloeier terecht. Tijdens individuele coaching kunnen deze vragen onderzocht worden en kan je leren om positief om te gaan met je eigen hoogbegaafdheid.

Hoewel een IQ-test niet noodzakelijk is om jezelf hoogbegaafd te mogen noemen, merken we dat sommige mensen het moeilijk vinden om hun eigen capaciteiten goed in te schatten. In een gesprek met een coach kan je je eigen inschatting aftoetsen en krijg je zeer gerichte feedback over de kenmerken van hoogbegaafdheid. Regelmatig hebben we volwassenen die toch graag een IQ-test willen afleggen, voordat ze durven geloven dat ze wel écht hoogbegaafd zijn. Als je hier nood aan hebt, kan je hiervoor terecht bij de psychologe van Prins Jonathan (https://hoogbloeier.be/team/prins-jonathan)

Elke volwassenen die met vragen zit over werk en carrièremogelijkheden kan beroep doen op loopbaanbegeleiding, aangemoedigd én gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Helaas weet niet elke loopbaancoach wat de noden van hoogbegaafden zijn, waardoor mensen ook na een loopbaantraject soms nog op hun honger blijven zitten. Verschillende partners van Hoogbloeier kunnen je, als specialist in hoogbegaafdheid, ook begeleiden bij je loopbaanvragen. Bij Talentenbox (https://www.talentenbox.be) kan je voor deze loopbaanbegeleiding ook gebruik maken van de loopbaancheques van VDAB.

We merken dat veel volwassenen in het ontdekkingsproces over hun hoogbegaafdheid ook nood hebben aan ontmoeting met gelijkgestemden, waarmee ze ervaringen kunnen uitwisselen en die hun gedrag en drijfveren herkennen. Want veel gedrag dat door anderen als ‘vreemd’ wordt bestempeld, is voor hoogbegaafden net heel normaal.

Met Het Kiesbureau (https://www.hetkiesbureau.be) hebben we daarom twee groepstrajecten ontwikkeld waarin volwassenen zich kunnen uiteenzetten met de rol die hoogbegaafdheid speelt in hun leven.

Ontdek je eigen handleiding

Groepstraject voor hoogbegaafde volwassenen

Als je (net) ontdekt hebt dat je hoogbegaafd bent, kan je in dit traject in een kleine groep onderzoeken wat hoogbegaafdheid inhoudt en wat de consequenties daarvan zijn voor je dagelijks leven. Hoogbegaafdheid is namelijk veel meer dan enkel een hoge intelligentie, het kenmerkt zich ook door een grotere gevoeligheid, een sterke behoefte aan autonomie en een intense gedrevenheid voor wat je waardevol vindt. Het blijkt vaak niet eenvoudig om een werkcontext te vinden die aangepast is aan je grote leerhonger en die past bij je behoefte aan snelheid en creativiteit. We onderzoeken hoe je jezelf kan uitdagen om uit je comfortzone te komen en wat je nodig hebt om je ‘drive’ vast te houden. Het doel van dit traject is om je eigen handleiding beter te leren kennen, zodat je in staat bent om de keuzes te maken die bij jou als hoogbegaafde passen.

Meer info over dit traject kan je terugvinden via deze link: https://www.hetkiesbureau.be/ontdek-je-eigen-handleiding

The Artist’s Way

In 12 weken naar meer helderheid, creativiteit en besluitvaardigheid

Als je als hoogbegaafde goed in je vel zit, zal je in je leven en werk steeds scheppingsgericht willen werken, dwz vernieuwen, verbeteren, uitvinden, veranderen, innoveren, ontwerpen, creëren, out-of-the-box denken, enz. Maar door te lang in je comfortzone te blijven hangen of je te sterk aan te passen aan de verwachtingen van anderen, geraak je de voeling met je eigen creativiteit soms kwijt. Dit traject is erop gericht je blokkades op te ruimen, zelfkritiek te doorbreken en je eigen drijfveren ernstig te nemen. We gebruiken creatieve middelen om je te stimuleren om je grootse dromen ook echt te gaan realiseren. Dit traject is uitermate geschikt als je al enig inzicht hebt in je eigen hoogbegaafdheid en als je op zoek bent naar een manier om je volle potentieel tot bloei te brengen.

Meer info over dit traject kan je terugvinden via deze link: https://www.hetkiesbureau.be/the-artists-way

 

Copyright © 2018 Karine Janssens – Coach Hoogbegaafdheid – www.hetkiesbureau.be – regio Gent – Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit artikel mag worden verveelvoudigd, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. Online delen mag mits vermelding van auteur en link naar dit artikel

2019-01-31T10:48:34+01:00

Hoogbloeier cvba

Adm.zetel: Tarbotstraat 23 - 9000 Gent

Phone: coachingsnetwerk: 0032 468 09 66 44