Wat als je school geen kangoeroewerking heeft?

In jouw school is er al heel wat aandacht voor hoogbegaafde leerlingen. Meestal hebben deze kinderen genoeg uitdaging met het compacten en verrijken dat al wordt aangeboden. Helaas komen sommige hoogbegaafde kinderen hiermee nog altijd niet aan hun trekken en zoeken ze naar nóg meer! Maar het kan gebeuren dat het lerarenteam het niet meteen ziet zitten om een kangoeroeklas op te starten, omdat er misschien te weinig kennis is van hoogbegaafdheid, omdat er misschien te weinig hoogbegaafde kinderen zijn of omdat het wel wat werk vraagt…

Een kangoeroeklas is de kers op de taart. Een school moet eerst en vooral inzetten op voldoende begeleiding en differentiatie binnen de klas. Pas als dit sterk genoeg is ontwikkeld in de school kan je gaan denken aan een verrijkingsklas. In zo’n klas leren hoogbegaafde kinderen inzicht krijgen in hun manier van denken, in hun eigen hoogbegaafdheid en leren ze samenwerken met andere hoogbegaafde kinderen. Zo ontwikkelen ze hun sociale en emotionele vaardigheden optimaal omdat ze dit pas leren als ze tussen ontwikkelingsgelijken vertoeven.

Ben je van plan om een verrijkingsklas te organiseren en je kunt hierbij wel wat hulp gebruiken, dan kunnen wij jullie helpen in het opzetten van een kangoeroe- of pluswerking.

Voorafgaand gesprek

Voorafgaand vindt een gesprek plaats met de directie waarbij een aantal vragen worden verduidelijkt:

 • Wat wordt momenteel op school al gedaan voor hoogbegaafde leerlingen?
 • Wat is de reeds aanwezige kennis over hoogbegaafdheid op uw school?
 • Wat is de eventuele draagkracht van de school?
 • Wie wenst mee te werken aan het opzetten van een verrijkingsklas?
 • Wie heeft al een opleiding gevolgd rond hoogbegaafdheid, verrijkingsklassen,…?

Bijeenkomsten

De directie stelt daarna een werkgroep samen bestaande uit de directie, de zorgcoördinator en de leerkracht(en) die de verrijkingsklas gaat(n) begeleiden. Na afloop van iedere bijeenkomst schrijft de begeleider een verslag van het desbetreffende onderdeel zodat in de laatste bijeenkomst kan worden vastgelegd wat in het beleidsplan moet komen.

Er worden 6 bijeenkomsten gepland en elke bijeenkomst duurt ongeveer 2 uur.

 • Doelstellingen bepalen
 • Toelatingscriteria bepalen
 • Organisatie binnen de school
 • Draagvlak creëren in de school
 • Informeren van ouders en leerlingen
 • Inhoud van de verrijkingsklas
 • Evaluatie van de verrijkingsklas
 • Leerstijl hoogbegaafde leerlingen
 • Materialen voor een verrijkingsklas
 • Inzetten strategische denkspellen
 • Inzetten coöperatieve spelen
 • Succesvolle intelligentie van Sternberg met Vooruitwerklabboek
 • Taxonomie van Bloom als verrijkingsmethode
 • Denkhoeden De Bono
 • Filosoferen
 • TASC-model
 • Meervoudige intelligentietheorie van Gardner

Terugkoppeling naar leerkrachtenteam

De werkgroep koppelt zelf terug naar het leerkrachtenteam waarbij na elke bijeenkomst telkens een samenvatting gegeven wordt op een teamvergadering.

Evaluatie

Ongeveer een half jaar na het implementeren van de verrijkingsklas wordt nog een bijkomende vergadering gepland voor het evalueren ervan. In deze bijeenkomst worden de knelpunten besproken die in de startfase naar voren zijn gekomen.

Tarieven

Wij zijn ervan overtuigd dat wij met bovenstaand begeleidingstraject iets waardevols te bieden hebben. Aangezien dit echter het eerste jaar is dat we dit aanbieden, willen wij dit voor het schooljaar 2017-2018 aanbieden aan een pilot-prijs. Elke school die zich aanmeldt voor dit schooljaar, kan dit begeleidingstraject aan een instapprijs verkrijgen.

 • (telefonisch) kennismakingsgesprek: gratis
 • totaal begeleidingstraject Verrijkingsklas: pilot-prijs € 1200,- forfait (excl. 21% BTW) (i.e. €1452,- incl. BTW)
 • transportvergoeding: € 0,35/km

Van het traject ‘Verrijkingsklas’ wordt een factuur opgemaakt. Dit bedrag kan ofwel in verschillende termijnen worden betaald of in één keer.

Wilt u meer informatie of een afspraak maken, neem dan telefonisch contact op of per mail.
tel. 0032 (0) 9 398 06 33 of mail naar info@hoogbloeier.be.