Contactgegevens

Leo Tertzweillaan 11, bus 01 - 9050 Gentbrugge

Phone: 0032 (0) 9 398 06 33

Boeken voor professionelen

Meer dan intelligent

26 november 2017|Boeken hoogbegaafdheid, Boeken ouders, Boeken volwassenen, Boeken voor professionelen|

De vele gezichten van hoogbegaafdheid bij jongeren en volwassenen Niet elke hoogbegaafde gaat op dezelfde manier om met prestaties. De ene wordt er gelukkig van, de ander zet zich pas in als hij er het nut van inziet en nog een ander kan niet om met hoge verwachtingen. In dit [...]

Kleuters die nét iets meer kunnen

10 juni 2017|Boeken hoogbegaafdheid, Boeken ouders, Boeken voor professionelen|

Als kleuterleider, opvoeder of ouder aan de slag gaan met een kind met een ontwikkelingsvoorsprong is een boeiende uitdaging. Zo'n kleuter kan nét iets meer aan. Maar hoe kan je dit kind blijven prikkelen en inspireren, zodat het (weer) zin heeft, krijgt of behoudt in leren en leven? Heel wat [...]

Hoogbegaafd leven van 0 tot 100 jaar

01 mei 2016|Boeken hoogbegaafdheid, Boeken ouders, Boeken volwassenen, Boeken voor professionelen|

Hoogbegaafde kinderen en volwassenen denken, leren en werken anders. Ze beschikken over uitzonderlijke eigenschappen en talenten. De maatschappij is helaas ingesteld op 'de gemiddelde mens' en dat kan lastig zijn als jij niet gemiddeld bent. Om als hoogbegaafde je draai te vinden zijn dan soms aanpassingen nodig. Maar vooral begrip [...]

Slim onderpresteren aanpakken

01 april 2016|Boeken hoogbegaafdheid, Boeken ouders, Boeken voor professionelen|

Onderpresteren is een hardnekkig fenomeen dat menig ouder en leerkracht kopzorgen geeft. Opgemaakt in twee delen biedt dit boek handvatten voor de begeleider - leerkracht en/of ouder - én de onderpresteerder zelf. De auteurs gaan veel verder dan het beschrijven van het probleem. Naast de typen onderpresteerders wijzen ze een [...]

Mind the map

01 oktober 2015|Boeken hoogbegaafdheid, Boeken kinderen, Boeken volwassenen, Boeken voor professionelen|

Jongeren krijgen op school heel wat informatie te verwerken. Daarbij moeten ze nagaan wat belangrijk is of niet, maar ook hoe concepten zich verhouden tot elkaar en tot wat ze eerder leerden. Mind The Map biedt een overzicht van verschillende noteerstrategieën en mappingtechnieken die leerlingen ondersteunen bij het visualiseren en actief verwerken [...]

Hoogbegaafd

01 september 2015|Boeken hoogbegaafdheid, Boeken ouders, Boeken voor professionelen|

Over hoogbegaafdheid doen veel misverstanden de ronde. Hoogbegaafde kinderen en jongeren zouden op school een luilekkerleven leiden, en hun ouders mogen zichzelf gelukkig prijzen met een 'succesgarantie' in huis! Toch zijn hoogbegaafde kinderen vaak juist erg kwetsbaar en hebben ze grote nood aan begrip en een aangepaste begeleiding, zowel op [...]

Persoonlijkheid en (de)motivatie van kinderen en jongeren

01 september 2015|Boeken hoogbegaafdheid, Boeken voor professionelen|

Herken je dit op school of thuis? Leerlingen lijken niet geïnteresseerd of zetten na 15 minuten de klas op stelten? De leerling die het zo goed deed bij jou, klapt dicht bij een collega of omgekeerd? Je batterijen raken helemaal opgeladen door bepaalde leerlingen of collega's, terwijl andere leerlingen/collega's ervoor [...]

Uitdagend onderwijs aan begaafde leerlingen

01 september 2015|Boeken hoogbegaafdheid, Boeken voor professionelen|

Talentontwikkeling staat volop in de belangstelling; scholen kunnen goede leerlingen kwijtraken als ze niet alert zijn op de leerbehoeften van deze groep. Daarmee groeit de belangstelling voor onderwijs dat leerlingen uitdaagt om hun kwaliteiten optimaal te ontwikkelen. Er zijn steeds meer scholen waar je Spaans of Chinees kunt leren. Maar [...]

Ready-to-use resources for Mindsets in the classroom

01 juli 2015|Boeken hoogbegaafdheid, Boeken voor professionelen|

Ready-to-Use Resources for Mindsets in the Classroom provides educators with tools they need to help students change their thinking about their abilities and potential. The book features ready-to-use, interactive tools for students, teachers, parents, administrators, and professional development educators. Parent resources include a sample parent webpage and several growth mindset parent [...]

Verborgen hoogbegaafdheid

01 februari 2015|Boeken hoogbegaafdheid, Boeken voor professionelen|

Hoe kunnen leerkrachten voorkomen dat zij hoogbegaafdheid niet of pas heel laat signaleren? Over deze vraag is nog maar weinig gepubliceerd en Ben Daeter geeft in deze gids een aantal handreikingen. Hoogbegaafden vertellen zelf over het verborgen blijven van hun hoogbegaafdheid en welke impact dit heeft gehad. Ze geven ook [...]